توضیحات

تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی