توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 22 میکرو فاراد می باشد.