توضیحات

دیود LL4148 پکیج MiniMELF

دانلود دیتاشیت دانلود دیتاشیت دیود LL4148 پکیج MiniMELF