توضیحات

فرکانس این کریستال 32.768 کیلوهرتز می باشد.