صفحه اصلی>خازن الکترولیتی DIP نوع 35 ولت

خازن الکترولیتی DIP نوع 35 ولت

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 108,271ریال
11 تا 1008,106ریال
101 تا 4997,857ریال
500+7,692ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1012,079ریال
11 تا 10011,837ریال
101 تا 49911,475ریال
500+11,233ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1054,324ریال
11 تا 10053,238ریال
101 تا 49951,608ریال
500+50,521ریال
خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1019,304ریال
11 تا 10018,918ریال
101 تا 49918,339ریال
500+17,953ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1021,046ریال
11 تا 10020,625ریال
101 تا 49919,994ریال
500+19,573ریال
خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1079,832ریال
11 تا 10078,235ریال
101 تا 49975,840ریال
500+74,244ریال
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 10162,151ریال
11 تا 100158,908ریال
101 تا 499154,043ریال
500+150,800ریال