صفحه اصلی>دیود زنر

دیود زنر

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 105,487ریال
11 تا 1005,377ریال
101 تا 9995,213ریال
1000+5,103ریال
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
1 تا 106,061ریال
11 تا 1005,940ریال
101 تا 9995,758ریال
1000+5,637ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
1 تا 1012,806ریال
11 تا 10012,550ریال
101 تا 99912,166ریال
1000+11,910ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 105,487ریال
11 تا 1005,377ریال
101 تا 9995,213ریال
1000+5,103ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 105,487ریال
11 تا 1005,377ریال
101 تا 9995,213ریال
1000+5,103ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 105,487ریال
11 تا 1005,377ریال
101 تا 9995,213ریال
1000+5,103ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات DIP
1 تا 106,099ریال
11 تا 1005,977ریال
101 تا 9995,794ریال
1000+5,672ریال
1 2 9