صفحه اصلی>دیود زنر

دیود زنر

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
1 تا 105,360ریال
11 تا 1005,253ریال
101 تا 9995,092ریال
1000+4,985ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
1 تا 1011,331ریال
11 تا 10011,104ریال
101 تا 99910,764ریال
1000+10,538ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
1 تا 105,474ریال
11 تا 1005,365ریال
101 تا 9995,200ریال
1000+5,091ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
1 تا 105,474ریال
11 تا 1005,365ریال
101 تا 9995,200ریال
1000+5,091ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
1 تا 105,474ریال
11 تا 1005,365ریال
101 تا 9995,200ریال
1000+5,091ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات DIP
1 تا 105,398ریال
11 تا 1005,290ریال
101 تا 9995,128ریال
1000+5,020ریال
1 2 9