تیپاکس
  • در صورت ثبت سفارش تا قبل از ساعت 15، سفارش شما در همان روز کاری پردازش و ارسال خواهد شد.

  • پردازش و ارسال سفارش های ثبت شده در تعطیلات رسمی و همچنین سفارش های ثبت شده بعد از ساعت 15، در اولین روز کاری بعد انجام خواهد شد.

  • هزینه تیپاکس به صورت پس کرایه می باشد.

  • قبل از انتخاب این روش ارسال، حتما از دایر بودن نمایندگی تیپاکس در شهر خود اطمینان حاصل نمایید.

  • ارسال رایگان با تیپاکس، برای سفارش های بالای 500 هزار تومان فعال می باشد.

پست پیشتاز یا پست سفارشی
  • در صورت ثبت سفارش تا قبل از ساعت 11، سفارش شما در همان روز کاری پردازش و ارسال خواهد شد.

  • پردازش و ارسال سفارش های ثبت شده در تعطیلات رسمی و همچنین سفارش های ثبت شده بعد از ساعت 11، در اولین روز کاری بعد انجام خواهد شد.

  • هزینه پست پیشتاز یا پست سفارشی به صورت پیش کرایه است و در فاکتور خرید لحاظ می شود.

  • ارسال رایگان با پست سفارشی، برای سفارش های بالای 150 هزار تومان فعال می باشد.

  • ارسال رایگان با پست پیشتاز، برای سفارش های بالای 200 هزار تومان فعال می باشد.