تیپاکس
  • سفارش شما در تاریخی که در صفحه پرداخت مشخص می شود، پردازش و ارسال خواهد شد.

  • زمان حمل تقریبی برای سفارش های ارسال شده با تیپاکس، 1 تا 3 روز کاری می باشد.

  • هزینه تیپاکس به صورت پیش کرایه است و در فاکتور خرید لحاظ می شود.

  • قبل از انتخاب این روش ارسال، حتما از دایر بودن نمایندگی تیپاکس در شهر خود اطمینان حاصل نمایید.

پست پیشتاز یا پست سفارشی
  • سفارش شما در تاریخی که در صفحه پرداخت مشخص می شود، پردازش و ارسال خواهد شد.

  • زمان حمل تقریبی برای سفارش های ارسال شده با پست پیشتاز، 1 تا 3 روز کاری و برای سفارش های ارسال شده با پست سفارشی ، 2 تا 7 روز کاری می باشد.

  • هزینه پست پیشتاز یا پست سفارشی به صورت پیش کرایه است و در فاکتور خرید لحاظ می شود.