صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1011,633ریال
11 تا 10011,400ریال
101 تا 99911,051ریال
1000+10,819ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 108,513ریال
11 تا 1008,343ریال
101 تا 9998,087ریال
1000+7,917ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,009ریال
11 تا 1006,869ریال
101 تا 9996,659ریال
1000+6,518ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 9995,096ریال
1000+4,989ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,075ریال
11 تا 1004,974ریال
101 تا 9994,821ریال
1000+4,720ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 105,062ریال
11 تا 1004,961ریال
101 تا 9994,809ریال
1000+4,708ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 105,041ریال
11 تا 1004,940ریال
101 تا 9994,789ریال
1000+4,688ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,041ریال
11 تا 1004,940ریال
101 تا 9994,789ریال
1000+4,688ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,896ریال
11 تا 1004,798ریال
101 تا 9994,651ریال
1000+4,553ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,803ریال
11 تا 1004,707ریال
101 تا 9994,563ریال
1000+4,467ریال
1 2 3