صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1015,602ریال
11 تا 10015,290ریال
101 تا 99914,822ریال
1000+14,510ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 1010,545ریال
11 تا 10010,334ریال
101 تا 99910,018ریال
1000+9,807ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1010,273ریال
11 تا 10010,068ریال
101 تا 9999,759ریال
1000+9,554ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 108,012ریال
11 تا 1007,852ریال
101 تا 9997,611ریال
1000+7,451ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,310ریال
11 تا 1007,164ریال
101 تا 9996,945ریال
1000+6,798ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 107,268ریال
11 تا 1007,123ریال
101 تا 9996,905ریال
1000+6,759ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,140ریال
11 تا 1006,997ریال
101 تا 9996,783ریال
1000+6,640ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,060ریال
11 تا 1006,919ریال
101 تا 9996,707ریال
1000+6,566ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,970ریال
11 تا 1006,831ریال
101 تا 9996,622ریال
1000+6,482ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,579ریال
11 تا 1006,447ریال
101 تا 9996,250ریال
1000+6,118ریال
1 2 3