صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 106,537ریال
11 تا 206,406ریال
21 تا 496,210ریال
50+6,079ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 104,661ریال
11 تا 204,568ریال
21 تا 494,428ریال
50+4,335ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 104,130ریال
11 تا 204,047ریال
21 تا 493,924ریال
50+3,841ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,067ریال
11 تا 203,986ریال
21 تا 493,864ریال
50+3,782ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,445ریال
11 تا 203,376ریال
21 تا 493,273ریال
50+3,204ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,208ریال
11 تا 203,144ریال
21 تا 493,048ریال
50+2,983ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,196ریال
11 تا 203,132ریال
21 تا 493,036ریال
50+2,972ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 102,764ریال
11 تا 202,709ریال
21 تا 492,626ریال
50+2,571ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 102,627ریال
11 تا 202,574ریال
21 تا 492,496ریال
50+2,443ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 102,569ریال
11 تا 202,518ریال
21 تا 492,441ریال
50+2,389ریال
1 2 3