صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 107,723ریال
11 تا 1007,569ریال
101 تا 9997,337ریال
1000+7,182ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 105,075ریال
11 تا 1004,974ریال
101 تا 9994,821ریال
1000+4,720ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 105,062ریال
11 تا 1004,961ریال
101 تا 9994,809ریال
1000+4,708ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,514ریال
11 تا 1004,424ریال
101 تا 9994,288ریال
1000+4,198ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,821ریال
11 تا 1003,745ریال
101 تا 9993,630ریال
1000+3,554ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,553ریال
11 تا 1003,482ریال
101 تا 9993,375ریال
1000+3,304ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,477ریال
11 تا 1003,407ریال
101 تا 9993,303ریال
1000+3,234ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 103,116ریال
11 تا 1003,054ریال
101 تا 9992,960ریال
1000+2,898ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,005ریال
11 تا 1002,945ریال
101 تا 9992,855ریال
1000+2,795ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 102,861ریال
11 تا 1002,804ریال
101 تا 9992,718ریال
1000+2,661ریال
1 2 3