صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1013,490ریال
11 تا 10013,220ریال
101 تا 99912,816ریال
1000+12,546ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 1010,740ریال
11 تا 10010,525ریال
101 تا 99910,203ریال
1000+9,988ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,604ریال
11 تا 1007,452ریال
101 تا 9997,224ریال
1000+7,072ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,660ریال
11 تا 1006,527ریال
101 تا 9996,327ریال
1000+6,194ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 106,562ریال
11 تا 1006,431ریال
101 تا 9996,234ریال
1000+6,103ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,482ریال
11 تا 1006,352ریال
101 تا 9996,158ریال
1000+6,028ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,290ریال
11 تا 1006,164ریال
101 تا 9995,976ریال
1000+5,850ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,065ریال
11 تا 1005,944ریال
101 تا 9995,762ریال
1000+5,640ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,827ریال
11 تا 1005,710ریال
101 تا 9995,536ریال
1000+5,419ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,474ریال
11 تا 1005,365ریال
101 تا 9995,200ریال
1000+5,091ریال
1 2 3