صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 109,495ریال
11 تا 1009,305ریال
101 تا 9999,020ریال
1000+8,830ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 106,766ریال
11 تا 1006,631ریال
101 تا 9996,428ریال
1000+6,292ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,538ریال
11 تا 1005,427ریال
101 تا 9995,261ریال
1000+5,150ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 105,062ریال
11 تا 1004,961ریال
101 تا 9994,809ریال
1000+4,708ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,378ریال
11 تا 1004,290ریال
101 تا 9994,159ریال
1000+4,072ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,255ریال
11 تا 1004,170ریال
101 تا 9994,042ریال
1000+3,957ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,148ریال
11 تا 1004,065ریال
101 تا 9993,941ریال
1000+3,858ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,970ریال
11 تا 1003,891ریال
101 تا 9993,772ریال
1000+3,692ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 103,808ریال
11 تا 1003,732ریال
101 تا 9993,618ریال
1000+3,541ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 103,783ریال
11 تا 1003,707ریال
101 تا 9993,594ریال
1000+3,518ریال
1 2 3