صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
------------
کد کالا:
HD1676
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
------------
کد کالا:
HD1776
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA3470
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA3670
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
------------
کد کالا:
HD1975
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA3370
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA3270
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA2970
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA2870
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1/4 وات
------------
کد کالا:
TA2670
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 2 3