صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1012,423ریال
11 تا 10012,175ریال
101 تا 99911,802ریال
1000+11,553ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 1010,013ریال
11 تا 1009,813ریال
101 تا 9999,512ریال
1000+9,312ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 109,780ریال
11 تا 1009,584ریال
101 تا 9999,291ریال
1000+9,095ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,956ریال
11 تا 1007,797ریال
101 تا 9997,558ریال
1000+7,399ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,582ریال
11 تا 1007,430ریال
101 تا 9997,203ریال
1000+7,051ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 107,502ریال
11 تا 1007,352ریال
101 تا 9997,127ریال
1000+6,977ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,503ریال
11 تا 1006,373ریال
101 تا 9996,178ریال
1000+6,048ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 106,218ریال
11 تا 1006,094ریال
101 تا 9995,907ریال
1000+5,783ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,929ریال
11 تا 1005,810ریال
101 تا 9995,633ریال
1000+5,514ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,632ریال
11 تا 1005,519ریال
101 تا 9995,350ریال
1000+5,238ریال
1 2 3