صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1012,423ریال
11 تا 10012,175ریال
101 تا 99911,802ریال
1000+11,553ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 108,925ریال
11 تا 1008,747ریال
101 تا 9998,479ریال
1000+8,300ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,204ریال
11 تا 1007,060ریال
101 تا 9996,844ریال
1000+6,700ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,717ریال
11 تا 1005,603ریال
101 تا 9995,431ریال
1000+5,317ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,419ریال
11 تا 1005,311ریال
101 تا 9995,148ریال
1000+5,040ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 105,313ریال
11 تا 1005,207ریال
101 تا 9995,047ریال
1000+4,941ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,207ریال
11 تا 1005,103ریال
101 تا 9994,947ریال
1000+4,843ریال
سلف مقاومتی 470 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,194ریال
11 تا 1005,090ریال
101 تا 9994,934ریال
1000+4,830ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 105,062ریال
11 تا 1004,961ریال
101 تا 9994,809ریال
1000+4,708ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,862ریال
11 تا 1004,765ریال
101 تا 9994,619ریال
1000+4,522ریال
1 2 3