تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 108,398ریال
11 تا 1008,230ریال
101 تا 4997,978ریال
500+7,810ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X13
تعداد پایه:
4
1 تا 1023,924ریال
11 تا 10023,446ریال
101 تا 49922,728ریال
500+22,249ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 108,114ریال
11 تا 1007,952ریال
101 تا 4997,708ریال
500+7,546ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 106,554ریال
11 تا 1006,423ریال
101 تا 4996,226ریال
500+6,095ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5
تعداد پایه:
4
1 تا 107,582ریال
11 تا 1007,430ریال
101 تا 4997,203ریال
500+7,051ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 105,904ریال
11 تا 1005,786ریال
101 تا 4995,609ریال
500+5,491ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 1018,722ریال
11 تا 10018,348ریال
101 تا 49917,786ریال
500+17,411ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 107,582ریال
11 تا 1007,430ریال
101 تا 4997,203ریال
500+7,051ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X4.3
تعداد پایه:
4
1 تا 1010,069ریال
11 تا 1009,868ریال
101 تا 4999,566ریال
500+9,364ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X13.5
تعداد پایه:
4
1 تا 109,792ریال
11 تا 1009,596ریال
101 تا 4999,302ریال
500+9,107ریال
1 2