تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 103,545ریال
11 تا 1003,474ریال
101 تا 4993,368ریال
500+3,297ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 104,051ریال
11 تا 1003,970ریال
101 تا 4993,848ریال
500+3,767ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 104,943ریال
11 تا 1004,844ریال
101 تا 4994,696ریال
500+4,597ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X8.5
تعداد پایه:
4
1 تا 1011,662ریال
11 تا 10011,429ریال
101 تا 49911,079ریال
500+10,846ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X13.5
تعداد پایه:
4
1 تا 105,304ریال
11 تا 1005,198ریال
101 تا 4995,039ریال
500+4,933ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 103,821ریال
11 تا 1003,745ریال
101 تا 4993,630ریال
500+3,554ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X18
تعداد پایه:
4
1 تا 1012,984ریال
11 تا 10012,724ریال
101 تا 49912,335ریال
500+12,075ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 104,047ریال
11 تا 1003,966ریال
101 تا 4993,845ریال
500+3,764ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X15
تعداد پایه:
4
1 تا 1012,211ریال
11 تا 10011,967ریال
101 تا 49911,600ریال
500+11,356ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 109,771ریال
11 تا 1009,576ریال
101 تا 4999,282ریال
500+9,087ریال
1 2