تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 103,545ریال
11 تا 1003,474ریال
101 تا 4993,368ریال
500+3,297ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 104,369ریال
11 تا 1004,282ریال
101 تا 4994,151ریال
500+4,063ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 105,321ریال
11 تا 1005,215ریال
101 تا 4995,055ریال
500+4,949ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X8.5
تعداد پایه:
4
1 تا 1012,568ریال
11 تا 10012,317ریال
101 تا 49911,940ریال
500+11,688ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X13.5
تعداد پایه:
4
1 تا 105,304ریال
11 تا 1005,198ریال
101 تا 4995,039ریال
500+4,933ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 104,076ریال
11 تا 1003,994ریال
101 تا 4993,872ریال
500+3,791ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X18
تعداد پایه:
4
1 تا 1014,034ریال
11 تا 10013,753ریال
101 تا 49913,332ریال
500+13,052ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 104,590ریال
11 تا 1004,498ریال
101 تا 4994,361ریال
500+4,269ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X15
تعداد پایه:
4
1 تا 1013,056ریال
11 تا 10012,795ریال
101 تا 49912,403ریال
500+12,142ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 1010,545ریال
11 تا 10010,334ریال
101 تا 49910,018ریال
500+9,807ریال
1 2