تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 104,918ریال
11 تا 1004,820ریال
101 تا 4994,672ریال
500+4,574ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 104,255ریال
11 تا 1004,170ریال
101 تا 4994,042ریال
500+3,957ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 104,348ریال
11 تا 1004,261ریال
101 تا 4994,131ریال
500+4,044ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 104,714ریال
11 تا 1004,620ریال
101 تا 4994,478ریال
500+4,384ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X13.5
تعداد پایه:
4
1 تا 106,282ریال
11 تا 1006,156ریال
101 تا 4995,968ریال
500+5,842ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X15
تعداد پایه:
4
1 تا 1014,314ریال
11 تا 10014,028ریال
101 تا 49913,598ریال
500+13,312ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 105,725ریال
11 تا 1005,611ریال
101 تا 4995,439ریال
500+5,324ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X8.5
تعداد پایه:
4
1 تا 1013,906ریال
11 تا 10013,628ریال
101 تا 49913,211ریال
500+12,933ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X18
تعداد پایه:
4
1 تا 1015,122ریال
11 تا 10014,820ریال
101 تا 49914,366ریال
500+14,063ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 1011,356ریال
11 تا 10011,129ریال
101 تا 49910,788ریال
500+10,561ریال
1 2