تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 109,907ریال
11 تا 1009,709ریال
101 تا 4999,412ریال
500+9,214ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X13
تعداد پایه:
4
1 تا 1026,083ریال
11 تا 10025,561ریال
101 تا 49924,779ریال
500+24,257ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 108,292ریال
11 تا 1008,126ریال
101 تا 4997,877ریال
500+7,712ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 106,545ریال
11 تا 1006,414ریال
101 تا 4996,218ریال
500+6,087ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5
تعداد پایه:
4
1 تا 108,819ریال
11 تا 1008,643ریال
101 تا 4998,378ریال
500+8,202ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 105,729ریال
11 تا 1005,614ریال
101 تا 4995,443ریال
500+5,328ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 1019,844ریال
11 تا 10019,447ریال
101 تا 49918,852ریال
500+18,455ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X4.3
تعداد پایه:
4
1 تا 1010,069ریال
11 تا 1009,868ریال
101 تا 4999,566ریال
500+9,364ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 108,611ریال
11 تا 1008,439ریال
101 تا 4998,180ریال
500+8,008ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X8.5
تعداد پایه:
4
1 تا 1023,363ریال
11 تا 10022,896ریال
101 تا 49922,195ریال
500+21,728ریال
1 2