تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 107,430ریال
11 تا 1007,281ریال
101 تا 4997,059ریال
500+6,910ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X13
تعداد پایه:
4
1 تا 1021,161ریال
11 تا 10020,738ریال
101 تا 49920,103ریال
500+19,680ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 107,179ریال
11 تا 1007,035ریال
101 تا 4996,820ریال
500+6,676ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 105,797ریال
11 تا 1005,681ریال
101 تا 4995,507ریال
500+5,391ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5
تعداد پایه:
4
1 تا 106,707ریال
11 تا 1006,573ریال
101 تا 4996,372ریال
500+6,238ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 105,224ریال
11 تا 1005,120ریال
101 تا 4994,963ریال
500+4,858ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X5
تعداد پایه:
4
1 تا 1016,563ریال
11 تا 10016,232ریال
101 تا 49915,735ریال
500+15,404ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X15
تعداد پایه:
4
1 تا 1021,624ریال
11 تا 10021,192ریال
101 تا 49920,543ریال
500+20,110ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 106,707ریال
11 تا 1006,573ریال
101 تا 4996,372ریال
500+6,238ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X4.3
تعداد پایه:
4
1 تا 1010,069ریال
11 تا 1009,868ریال
101 تا 4999,566ریال
500+9,364ریال
1 2