مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10765ریال
11 تا 100750ریال
101 تا 999727ریال
1000+711ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10506ریال
11 تا 100496ریال
101 تا 999481ریال
1000+471ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
6.8 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10706ریال
11 تا 100692ریال
101 تا 999671ریال
1000+657ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10706ریال
11 تا 100692ریال
101 تا 999671ریال
1000+657ریال
مقاومت 0 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
0 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10421ریال
11 تا 100413ریال
101 تا 999400ریال
1000+392ریال
مقاومت 10 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10472ریال
11 تا 100463ریال
101 تا 999448ریال
1000+439ریال
مقاومت 4.7 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
39 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10753ریال
11 تا 100738ریال
101 تا 999715ریال
1000+700ریال
مقاومت 22 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
22 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10493ریال
11 تا 100483ریال
101 تا 999468ریال
1000+458ریال
1 2 30