مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10612ریال
11 تا 100600ریال
101 تا 999581ریال
1000+569ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10791ریال
11 تا 100775ریال
101 تا 999751ریال
1000+736ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10629ریال
11 تا 100616ریال
101 تا 999598ریال
1000+585ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10515ریال
11 تا 100505ریال
101 تا 999489ریال
1000+479ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
120 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,042ریال
11 تا 1001,021ریال
101 تا 999990ریال
1000+969ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10706ریال
11 تا 100692ریال
101 تا 999671ریال
1000+657ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10544ریال
11 تا 100533ریال
101 تا 999517ریال
1000+506ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10498ریال
11 تا 100488ریال
101 تا 999473ریال
1000+463ریال
1 2 30