صفحه اصلی>آی سی>میکروکنترلر

میکروکنترلر

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
میکروکنترلر PIC16F1937 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC16F1937
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 5359,034ریال
6 تا 10351,853ریال
11 تا 19341,082ریال
20+333,902ریال
میکروکنترلر ATMEGA328P پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA328P
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 5456,185ریال
6 تا 10447,061ریال
11 تا 19433,376ریال
20+424,252ریال
میکروکنترلر STM32F030K6T6 پکیج LQFP-32
پارت نامبر اصلی:
STM32F030K6T6
پکیج:
LQFP-32
نوع نصب:
SMD
1 تا 5248,158ریال
6 تا 10243,195ریال
11 تا 19235,750ریال
20+230,787ریال
میکروکنترلر ATMEGA168PA پکیج TQFP-32
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA168PA
پکیج:
TQFP-32
نوع نصب:
SMD
1 تا 5312,570ریال
6 تا 10306,319ریال
11 تا 19296,942ریال
20+290,690ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8A
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 5334,748ریال
6 تا 10328,053ریال
11 تا 19318,011ریال
20+311,316ریال
میکروکنترلر PIC18F25K80 پکیج SOP-28
پارت نامبر اصلی:
PIC18F25K80
پکیج:
SOP-28
نوع نصب:
SMD
1 تا 5609,299ریال
6 تا 10597,113ریال
11 تا 19578,834ریال
20+566,648ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA32A
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 5392,794ریال
6 تا 10384,938ریال
11 تا 19373,154ریال
20+365,298ریال
میکروکنترلر PIC18F45K80 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC18F45K80
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 5574,618ریال
6 تا 10563,126ریال
11 تا 19545,887ریال
20+534,395ریال
میکروکنترلر ATMEGA128A پکیج TQFP-64
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA128A
پکیج:
TQFP-64
نوع نصب:
SMD
1 تا 5789,754ریال
6 تا 10773,959ریال
11 تا 19750,266ریال
20+734,471ریال
میکروکنترلر ATTINY13A پکیج SOP-8
پارت نامبر اصلی:
ATTINY13A
پکیج:
SOP-8
نوع نصب:
SMD
1 تا 5121,587ریال
6 تا 10119,155ریال
11 تا 19115,508ریال
20+113,076ریال
1 2 3