صفحه اصلی>آی سی>میکروکنترلر

میکروکنترلر

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
میکروکنترلر STM8S003F3P6 پکیج SSOP-20
پارت نامبر اصلی:
STM8S003F3P6
پکیج:
SSOP-20
نوع نصب:
SMD
1 تا 10243,602ریال
11 تا 50238,730ریال
51 تا 99231,422ریال
100+226,550ریال
میکروکنترلر PIC18F45K80 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC18F45K80
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 101,719,202ریال
11 تا 501,684,818ریال
51 تا 991,633,242ریال
100+1,598,858ریال
میکروکنترلر PIC12F675 پکیج DIP-8
پارت نامبر اصلی:
PIC12F675
پکیج:
DIP-8
نوع نصب:
DIP
1 تا 10645,401ریال
11 تا 50632,493ریال
51 تا 99613,131ریال
100+600,223ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A پکیج DIP-40
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA32A
پکیج:
DIP-40
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,529,804ریال
11 تا 502,479,208ریال
51 تا 992,403,314ریال
100+2,352,718ریال
میکروکنترلر PIC16F1937 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC16F1937
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10739,900ریال
11 تا 50725,102ریال
51 تا 99702,905ریال
100+688,107ریال
میکروکنترلر PIC18F25K80 پکیج SOP-28
پارت نامبر اصلی:
PIC18F25K80
پکیج:
SOP-28
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,963,802ریال
11 تا 502,904,526ریال
51 تا 992,815,612ریال
100+2,756,336ریال
میکروکنترلر STM32F103C8T6 پکیج LQFP-48
پارت نامبر اصلی:
STM32F103C8T6
پکیج:
LQFP-48
نوع نصب:
SMD
1 تا 103,535,503ریال
11 تا 503,464,793ریال
51 تا 993,358,728ریال
100+3,288,018ریال
میکروکنترلر ATMEGA324PA پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA324PA
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10523,600ریال
11 تا 50513,128ریال
51 تا 99497,420ریال
100+486,948ریال
میکروکنترلر ATMEGA328P پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA328P
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,878,802ریال
11 تا 501,841,226ریال
51 تا 991,784,862ریال
100+1,747,286ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8A
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,388,803ریال
11 تا 501,361,027ریال
51 تا 991,319,363ریال
100+1,291,587ریال
1 2 3