صفحه اصلی>آی سی>میکروکنترلر

میکروکنترلر

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
میکروکنترلر STM8S003F3P6 پکیج SSOP-20
پارت نامبر اصلی:
STM8S003F3P6
پکیج:
SSOP-20
نوع نصب:
SMD
1 تا 10499,201ریال
11 تا 50489,217ریال
51 تا 99474,241ریال
100+464,257ریال
میکروکنترلر PIC18F45K80 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC18F45K80
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,083,202ریال
11 تا 502,041,538ریال
51 تا 991,979,042ریال
100+1,937,378ریال
میکروکنترلر PIC12F675 پکیج DIP-8
پارت نامبر اصلی:
PIC12F675
پکیج:
DIP-8
نوع نصب:
DIP
1 تا 10545,603ریال
11 تا 50534,691ریال
51 تا 99518,323ریال
100+507,411ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A پکیج DIP-40
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA32A
پکیج:
DIP-40
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,960,003ریال
11 تا 501,920,803ریال
51 تا 991,862,003ریال
100+1,822,803ریال
میکروکنترلر PIC16F1937 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC16F1937
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10449,901ریال
11 تا 50440,903ریال
51 تا 99427,406ریال
100+418,408ریال
میکروکنترلر PIC18F25K80 پکیج SOP-28
پارت نامبر اصلی:
PIC18F25K80
پکیج:
SOP-28
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,467,504ریال
11 تا 502,418,154ریال
51 تا 992,344,129ریال
100+2,294,779ریال
میکروکنترلر STM32F103C8T6 پکیج LQFP-48
پارت نامبر اصلی:
STM32F103C8T6
پکیج:
LQFP-48
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,427,204ریال
11 تا 504,338,660ریال
51 تا 994,205,844ریال
100+4,117,300ریال
میکروکنترلر ATMEGA324PA پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA324PA
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10523,600ریال
11 تا 50513,128ریال
51 تا 99497,420ریال
100+486,948ریال
میکروکنترلر ATMEGA328P پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA328P
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 10469,702ریال
11 تا 50460,308ریال
51 تا 99446,217ریال
100+436,823ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8A
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,262,403ریال
11 تا 501,237,155ریال
51 تا 991,199,283ریال
100+1,174,035ریال
1 2 3