صفحه اصلی>آی سی>میکروکنترلر

میکروکنترلر

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
میکروکنترلر STM8S003F3P6 پکیج SSOP-20
پارت نامبر اصلی:
STM8S003F3P6
پکیج:
SSOP-20
نوع نصب:
SMD
1 تا 10666,902ریال
11 تا 50653,564ریال
51 تا 99633,557ریال
100+620,219ریال
میکروکنترلر PIC18F45K80 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC18F45K80
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10617,100ریال
11 تا 50604,758ریال
51 تا 99586,245ریال
100+573,903ریال
میکروکنترلر PIC12F675 پکیج DIP-8
پارت نامبر اصلی:
PIC12F675
پکیج:
DIP-8
نوع نصب:
DIP
1 تا 10427,954ریال
11 تا 50419,395ریال
51 تا 99406,556ریال
100+397,997ریال
میکروکنترلر STM32F103C8T6 پکیج LQFP-48
پارت نامبر اصلی:
STM32F103C8T6
پکیج:
LQFP-48
نوع نصب:
SMD
1 تا 10841,500ریال
11 تا 50824,670ریال
51 تا 99799,425ریال
100+782,595ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8A
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 10920,703ریال
11 تا 50902,289ریال
51 تا 99874,668ریال
100+856,254ریال
میکروکنترلر ATMEGA8535-16 پکیج DIP-40
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8535-16
پکیج:
DIP-40
نوع نصب:
DIP
1 تا 10997,654ریال
11 تا 50977,701ریال
51 تا 99947,771ریال
100+927,818ریال
میکروکنترلر PIC16F1937 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC16F1937
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10711,450ریال
11 تا 50697,221ریال
51 تا 99675,878ریال
100+661,649ریال
میکروکنترلر ATMEGA328P پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA328P
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 10982,804ریال
11 تا 50963,148ریال
51 تا 99933,664ریال
100+914,008ریال
میکروکنترلر STM32F030K6T6 پکیج LQFP-32
پارت نامبر اصلی:
STM32F030K6T6
پکیج:
LQFP-32
نوع نصب:
SMD
1 تا 10677,603ریال
11 تا 50664,051ریال
51 تا 99643,723ریال
100+630,171ریال
میکروکنترلر ATMEGA168PA پکیج TQFP-32
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA168PA
پکیج:
TQFP-32
نوع نصب:
SMD
1 تا 10884,251ریال
11 تا 50866,566ریال
51 تا 99840,038ریال
100+822,353ریال
1 2 3