صفحه اصلی>آی سی>میکروکنترلر

میکروکنترلر

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
میکروکنترلر PIC18F45K80 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC18F45K80
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10617,100ریال
11 تا 50604,758ریال
51 تا 99586,245ریال
100+573,903ریال
میکروکنترلر PIC12F675 پکیج DIP-8
پارت نامبر اصلی:
PIC12F675
پکیج:
DIP-8
نوع نصب:
DIP
1 تا 10210,103ریال
11 تا 50205,901ریال
51 تا 99199,598ریال
100+195,396ریال
میکروکنترلر ATMEGA8535-16 پکیج DIP-40
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8535-16
پکیج:
DIP-40
نوع نصب:
DIP
1 تا 10754,601ریال
11 تا 50739,509ریال
51 تا 99716,871ریال
100+701,779ریال
میکروکنترلر PIC16F1937 پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
PIC16F1937
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10449,901ریال
11 تا 50440,903ریال
51 تا 99427,406ریال
100+418,408ریال
میکروکنترلر ATMEGA328P پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA328P
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 10469,702ریال
11 تا 50460,308ریال
51 تا 99446,217ریال
100+436,823ریال
میکروکنترلر STM32F030K6T6 پکیج LQFP-32
پارت نامبر اصلی:
STM32F030K6T6
پکیج:
LQFP-32
نوع نصب:
SMD
1 تا 10677,603ریال
11 تا 50664,051ریال
51 تا 99643,723ریال
100+630,171ریال
میکروکنترلر ATMEGA168PA پکیج TQFP-32
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA168PA
پکیج:
TQFP-32
نوع نصب:
SMD
1 تا 10326,702ریال
11 تا 50320,168ریال
51 تا 99310,367ریال
100+303,833ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A پکیج DIP-28
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA8A
پکیج:
DIP-28
نوع نصب:
DIP
1 تا 10350,902ریال
11 تا 50343,884ریال
51 تا 99333,357ریال
100+326,339ریال
میکروکنترلر PIC18F25K80 پکیج SOP-28
پارت نامبر اصلی:
PIC18F25K80
پکیج:
SOP-28
نوع نصب:
SMD
1 تا 10654,500ریال
11 تا 50641,410ریال
51 تا 99621,775ریال
100+608,685ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A پکیج TQFP-44
پارت نامبر اصلی:
ATMEGA32A
پکیج:
TQFP-44
نوع نصب:
SMD
1 تا 10370,702ریال
11 تا 50363,288ریال
51 تا 99352,167ریال
100+344,753ریال
1 2 3