صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
1 تا 102,104ریال
11 تا 1002,062ریال
101 تا 4991,999ریال
500+1,957ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 102,474ریال
11 تا 1002,425ریال
101 تا 4992,350ریال
500+2,301ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
1 تا 1011,067ریال
11 تا 10010,846ریال
101 تا 49910,514ریال
500+10,292ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
1 تا 102,474ریال
11 تا 1002,425ریال
101 تا 4992,350ریال
500+2,301ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
1 تا 103,226ریال
11 تا 1003,161ریال
101 تا 4993,065ریال
500+3,000ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
1 تا 102,185ریال
11 تا 1002,141ریال
101 تا 4992,076ریال
500+2,032ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
1 تا 103,303ریال
11 تا 1003,237ریال
101 تا 4993,138ریال
500+3,072ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
1 تا 103,201ریال
11 تا 1003,137ریال
101 تا 4993,041ریال
500+2,977ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
1 تا 102,784ریال
11 تا 1002,728ریال
101 تا 4992,645ریال
500+2,589ریال
ترانزیستور BCP56T1 پکیج SOT-223
1 تا 1031,072ریال
11 تا 10030,451ریال
101 تا 49929,518ریال
500+28,897ریال
1 2 6