صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
1 تا 103,677ریال
11 تا 1003,603ریال
101 تا 4993,493ریال
500+3,420ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
1 تا 103,078ریال
11 تا 1003,016ریال
101 تا 4992,924ریال
500+2,863ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
1 تا 104,654ریال
11 تا 1004,561ریال
101 تا 4994,421ریال
500+4,328ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
1 تا 102,206ریال
11 تا 1002,162ریال
101 تا 4992,096ریال
500+2,052ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
1 تا 104,803ریال
11 تا 1004,707ریال
101 تا 4994,563ریال
500+4,467ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
1 تا 104,803ریال
11 تا 1004,707ریال
101 تا 4994,563ریال
500+4,467ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
1 تا 102,444ریال
11 تا 1002,395ریال
101 تا 4992,322ریال
500+2,273ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 104,204ریال
11 تا 1004,120ریال
101 تا 4993,994ریال
500+3,910ریال
ترانزیستور 2N3904 پکیج TO-92
1 تا 104,157ریال
11 تا 1004,074ریال
101 تا 4993,949ریال
500+3,866ریال
ترانزیستور BD139 پکیج TO-126
1 تا 1013,082ریال
11 تا 10012,820ریال
101 تا 49912,428ریال
500+12,166ریال
1 2 6