صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,620ریال
11 تا 208,448ریال
21 تا 498,189ریال
50+8,017ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,413ریال
11 تا 208,245ریال
21 تا 497,992ریال
50+7,824ریال
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,620ریال
11 تا 208,448ریال
21 تا 498,189ریال
50+8,017ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,429ریال
11 تا 208,260ریال
21 تا 498,008ریال
50+7,839ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 105,001ریال
11 تا 204,901ریال
21 تا 494,751ریال
50+4,651ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,413ریال
11 تا 208,245ریال
21 تا 497,992ریال
50+7,824ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,620ریال
11 تا 208,448ریال
21 تا 498,189ریال
50+8,017ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,259ریال
11 تا 209,074ریال
21 تا 498,796ریال
50+8,611ریال
پتانسیومتر 1 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,620ریال
11 تا 208,448ریال
21 تا 498,189ریال
50+8,017ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 108,620ریال
11 تا 208,448ریال
21 تا 498,189ریال
50+8,017ریال
1 2