صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1018,084ریال
11 تا 10017,722ریال
101 تا 49917,180ریال
500+16,818ریال
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1017,761ریال
11 تا 10017,406ریال
101 تا 49916,873ریال
500+16,518ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1018,084ریال
11 تا 10017,722ریال
101 تا 49917,180ریال
500+16,818ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 4993,953ریال
500+3,870ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1017,604ریال
11 تا 10017,252ریال
101 تا 49916,724ریال
500+16,372ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1017,604ریال
11 تا 10017,252ریال
101 تا 49916,724ریال
500+16,372ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1017,923ریال
11 تا 10017,565ریال
101 تا 49917,027ریال
500+16,668ریال
پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1018,084ریال
11 تا 10017,722ریال
101 تا 49917,180ریال
500+16,818ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1018,722ریال
11 تا 10018,348ریال
101 تا 49917,786ریال
500+17,411ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1017,604ریال
11 تا 10017,252ریال
101 تا 49916,724ریال
500+16,372ریال
1 2