جاباتری

دسته
1
نوع
نوع نصب
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
جاباتری سکه ای ایستاده
نوع:
سکه ای
نوع نصب:
DIP
تعداد پایه:
3
1 تا 522,211ریال
6 تا 1021,767ریال
11 تا 1921,100ریال
20+20,656ریال
جاباتری قلمی 4 تایی بدون درب
نوع:
قلمی
نوع نصب:
تعداد پایه:
1 تا 557,602ریال
6 تا 1056,450ریال
11 تا 1954,722ریال
20+53,570ریال
جاباتری سکه ای
نوع:
سکه ای
نوع نصب:
DIP
تعداد پایه:
2
1 تا 514,019ریال
6 تا 1013,739ریال
11 تا 1913,318ریال
20+13,038ریال