جاباتری

دسته
1
نوع
نوع نصب
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
جاباتری سکه ای
نوع:
سکه ای
نوع نصب:
DIP
تعداد پایه:
2
1 تا 1034,323ریال
11 تا 10033,637ریال
101 تا 49932,607ریال
500+31,920ریال
جاباتری سکه ای ایستاده
نوع:
سکه ای
نوع نصب:
DIP
تعداد پایه:
3
1 تا 1022,746ریال
11 تا 10022,291ریال
101 تا 49921,609ریال
500+21,154ریال
جاباتری قلمی 4 تایی بدون درب
نوع:
قلمی
نوع نصب:
تعداد پایه:
1 تا 1078,991ریال
11 تا 10077,411ریال
101 تا 49975,041ریال
500+73,462ریال