ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,748ریال
11 تا 1007,593ریال
101 تا 4997,361ریال
500+7,206ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,409ریال
11 تا 1006,281ریال
101 تا 4996,089ریال
500+5,960ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,894ریال
11 تا 1006,756ریال
101 تا 4996,549ریال
500+6,411ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,105ریال
11 تا 1007,943ریال
101 تا 4997,700ریال
500+7,538ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,126ریال
11 تا 1007,963ریال
101 تا 4997,720ریال
500+7,557ریال
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,894ریال
11 تا 1006,756ریال
101 تا 4996,549ریال
500+6,411ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1012,143ریال
11 تا 10011,900ریال
101 تا 49911,536ریال
500+11,293ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 105,236ریال
11 تا 1005,131ریال
101 تا 4994,974ریال
500+4,869ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 1010,370ریال
11 تا 10010,163ریال
101 تا 4999,852ریال
500+9,644ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 106,601ریال
11 تا 1006,469ریال
101 تا 4996,271ریال
500+6,139ریال
1 2 3