ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,139ریال
11 تا 1007,976ریال
101 تا 4997,732ریال
500+7,569ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,146ریال
11 تا 1008,963ریال
101 تا 4998,689ریال
500+8,506ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,863ریال
11 تا 1007,706ریال
101 تا 4997,470ریال
500+7,313ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,139ریال
11 تا 1007,976ریال
101 تا 4997,732ریال
500+7,569ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 104,539ریال
11 تا 1004,448ریال
101 تا 4994,312ریال
500+4,221ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,954ریال
11 تا 1009,755ریال
101 تا 4999,456ریال
500+9,257ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,009ریال
11 تا 1009,809ریال
101 تا 4999,509ریال
500+9,308ریال
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,822ریال
11 تا 1009,626ریال
101 تا 4999,331ریال
500+9,134ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 1011,408ریال
11 تا 10011,180ریال
101 تا 49910,838ریال
500+10,609ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1014,331ریال
11 تا 10014,044ریال
101 تا 49913,614ریال
500+13,328ریال
1 2 3