ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,512ریال
11 تا 1009,322ریال
101 تا 4999,036ریال
500+8,846ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,681ریال
11 تا 10010,467ریال
101 تا 49910,147ریال
500+9,933ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 107,081ریال
11 تا 1006,939ریال
101 تا 4996,727ریال
500+6,585ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,942ریال
11 تا 1008,763ریال
101 تا 4998,495ریال
500+8,316ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,512ریال
11 تا 1009,322ریال
101 تا 4999,036ریال
500+8,846ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 105,071ریال
11 تا 1004,970ریال
101 تا 4994,817ریال
500+4,716ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1016,201ریال
11 تا 10015,877ریال
101 تا 49915,391ریال
500+15,067ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1011,148ریال
11 تا 10010,925ریال
101 تا 49910,591ریال
500+10,368ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1011,178ریال
11 تا 10010,954ریال
101 تا 49910,619ریال
500+10,396ریال
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1011,220ریال
11 تا 10010,996ریال
101 تا 49910,659ریال
500+10,435ریال
1 2 3