ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,753ریال
11 تا 10010,538ریال
101 تا 49910,215ریال
500+10,000ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,162ریال
11 تا 1009,959ریال
101 تا 4999,654ریال
500+9,451ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 107,298ریال
11 تا 1007,152ریال
101 تا 4996,933ریال
500+6,787ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,787ریال
11 تا 10010,571ریال
101 تا 49910,248ریال
500+10,032ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,834ریال
11 تا 10010,617ریال
101 تا 49910,292ریال
500+10,076ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 105,440ریال
11 تا 1005,331ریال
101 تا 4995,168ریال
500+5,059ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1017,604ریال
11 تا 10017,252ریال
101 تا 49916,724ریال
500+16,372ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1013,218ریال
11 تا 10012,954ریال
101 تا 49912,557ریال
500+12,293ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1013,010ریال
11 تا 10012,750ریال
101 تا 49912,360ریال
500+12,099ریال
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1012,512ریال
11 تا 10012,262ریال
101 تا 49911,886ریال
500+11,636ریال
1 2 3