ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 105,914ریال
11 تا 205,796ریال
21 تا 495,618ریال
50+5,500ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 109,284ریال
11 تا 209,098ریال
21 تا 498,820ریال
50+8,634ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 105,611ریال
11 تا 205,499ریال
21 تا 495,330ریال
50+5,218ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1011,923ریال
11 تا 2011,685ریال
21 تا 4911,327ریال
50+11,088ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 104,848ریال
11 تا 204,751ریال
21 تا 494,606ریال
50+4,509ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,262ریال
11 تا 203,197ریال
21 تا 493,099ریال
50+3,034ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 106,400ریال
11 تا 206,272ریال
21 تا 496,080ریال
50+5,952ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 104,458ریال
11 تا 204,369ریال
21 تا 494,235ریال
50+4,146ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 105,611ریال
11 تا 205,499ریال
21 تا 495,330ریال
50+5,218ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,860ریال
11 تا 206,723ریال
21 تا 496,517ریال
50+6,380ریال
1 2 3