صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
16 ولت
توان:
1 وات
1 تا 104,884ریال
11 تا 1004,786ریال
101 تا 9994,640ریال
1000+4,542ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,754ریال
11 تا 1006,619ریال
101 تا 9996,416ریال
1000+6,281ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,754ریال
11 تا 1006,619ریال
101 تا 9996,416ریال
1000+6,281ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,754ریال
11 تا 1006,619ریال
101 تا 9996,416ریال
1000+6,281ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 106,018ریال
11 تا 1005,898ریال
101 تا 9995,717ریال
1000+5,597ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,754ریال
11 تا 1006,619ریال
101 تا 9996,416ریال
1000+6,281ریال
دیود زنر 5.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,658ریال
11 تا 1004,565ریال
101 تا 9994,425ریال
1000+4,332ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,810ریال
11 تا 1005,694ریال
101 تا 9995,520ریال
1000+5,403ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,754ریال
11 تا 1006,619ریال
101 تا 9996,416ریال
1000+6,281ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,168ریال
11 تا 1005,065ریال
101 تا 9994,910ریال
1000+4,806ریال
1 2 6