صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
16 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,919ریال
11 تا 1006,781ریال
101 تا 9996,573ریال
1000+6,435ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,919ریال
11 تا 1006,781ریال
101 تا 9996,573ریال
1000+6,435ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 107,089ریال
11 تا 1006,947ریال
101 تا 9996,735ریال
1000+6,593ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,919ریال
11 تا 1006,781ریال
101 تا 9996,573ریال
1000+6,435ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 107,323ریال
11 تا 1007,177ریال
101 تا 9996,957ریال
1000+6,810ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,919ریال
11 تا 1006,781ریال
101 تا 9996,573ریال
1000+6,435ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 106,958ریال
11 تا 1006,819ریال
101 تا 9996,610ریال
1000+6,471ریال
دیود زنر 12 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 107,361ریال
11 تا 1007,214ریال
101 تا 9996,993ریال
1000+6,846ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
15 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 107,034ریال
11 تا 1006,893ریال
101 تا 9996,682ریال
1000+6,542ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,919ریال
11 تا 1006,781ریال
101 تا 9996,573ریال
1000+6,435ریال
1 2 6