صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,586ریال
11 تا 201,554ریال
21 تا 491,507ریال
50+1,475ریال
دیود زنر 30 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
30 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,586ریال
11 تا 201,554ریال
21 تا 491,507ریال
50+1,475ریال
دیود زنر 18 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
18 ولت
توان:
1 وات
1 تا 102,549ریال
11 تا 202,498ریال
21 تا 492,422ریال
50+2,371ریال
دیود زنر 4.7 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
4.7 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,586ریال
11 تا 201,554ریال
21 تا 491,507ریال
50+1,475ریال
دیود زنر 4.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
4.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,611ریال
11 تا 201,579ریال
21 تا 491,530ریال
50+1,498ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 102,549ریال
11 تا 202,498ریال
21 تا 492,422ریال
50+2,371ریال
دیود زنر 27 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
27 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,411ریال
11 تا 201,383ریال
21 تا 491,340ریال
50+1,312ریال
دیود زنر 13 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
13 ولت
توان:
1 وات
1 تا 102,549ریال
11 تا 202,498ریال
21 تا 492,422ریال
50+2,371ریال
دیود زنر 22 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
22 ولت
توان:
1 وات
1 تا 102,549ریال
11 تا 202,498ریال
21 تا 492,422ریال
50+2,371ریال
دیود زنر 5.6 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.6 ولت
توان:
1 وات
1 تا 102,549ریال
11 تا 202,498ریال
21 تا 492,422ریال
50+2,371ریال
1 2 6