صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
16 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,712ریال
11 تا 1005,598ریال
101 تا 9995,426ریال
1000+5,312ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,712ریال
11 تا 1005,598ریال
101 تا 9995,426ریال
1000+5,312ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,712ریال
11 تا 1005,598ریال
101 تا 9995,426ریال
1000+5,312ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,712ریال
11 تا 1005,598ریال
101 تا 9995,426ریال
1000+5,312ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,678ریال
11 تا 1005,564ریال
101 تا 9995,394ریال
1000+5,281ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,712ریال
11 تا 1005,598ریال
101 تا 9995,426ریال
1000+5,312ریال
دیود زنر 5.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,678ریال
11 تا 1005,564ریال
101 تا 9995,394ریال
1000+5,281ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,678ریال
11 تا 1005,564ریال
101 تا 9995,394ریال
1000+5,281ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,712ریال
11 تا 1005,598ریال
101 تا 9995,426ریال
1000+5,312ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,521ریال
11 تا 1005,411ریال
101 تا 9995,245ریال
1000+5,135ریال
1 2 6