صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 104,408ریال
11 تا 1004,320ریال
101 تا 9994,188ریال
1000+4,099ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,932ریال
11 تا 1003,853ریال
101 تا 9993,735ریال
1000+3,657ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 104,425ریال
11 تا 1004,337ریال
101 تا 9994,204ریال
1000+4,115ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,552ریال
11 تا 1004,461ریال
101 تا 9994,324ریال
1000+4,233ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,335ریال
11 تا 1004,248ریال
101 تا 9994,118ریال
1000+4,032ریال
دیود زنر 5.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,352ریال
11 تا 1004,265ریال
101 تا 9994,134ریال
1000+4,047ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 104,480ریال
11 تا 1004,390ریال
101 تا 9994,256ریال
1000+4,166ریال
دیود زنر 11 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
11 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,208ریال
11 تا 1004,124ریال
101 تا 9993,998ریال
1000+3,913ریال
دیود زنر 5.6 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.6 ولت
توان:
1 وات
1 تا 104,408ریال
11 تا 1004,320ریال
101 تا 9994,188ریال
1000+4,099ریال
1 2 6