صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
16 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,177ریال
11 تا 1005,073ریال
101 تا 9994,918ریال
1000+4,815ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,177ریال
11 تا 1005,073ریال
101 تا 9994,918ریال
1000+4,815ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,177ریال
11 تا 1005,073ریال
101 تا 9994,918ریال
1000+4,815ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,134ریال
11 تا 1005,031ریال
101 تا 9994,877ریال
1000+4,775ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,177ریال
11 تا 1005,073ریال
101 تا 9994,918ریال
1000+4,815ریال
دیود زنر 5.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,939ریال
11 تا 1004,840ریال
101 تا 9994,692ریال
1000+4,593ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 104,939ریال
11 تا 1004,840ریال
101 تا 9994,692ریال
1000+4,593ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 105,177ریال
11 تا 1005,073ریال
101 تا 9994,918ریال
1000+4,815ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 105,134ریال
11 تا 1005,031ریال
101 تا 9994,877ریال
1000+4,775ریال
1 2 6