صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 9993,723ریال
1000+3,645ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,592ریال
11 تا 1003,520ریال
101 تا 9993,412ریال
1000+3,341ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 103,808ریال
11 تا 1003,732ریال
101 تا 9993,618ریال
1000+3,541ریال
دیود زنر 11 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
11 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 9993,723ریال
1000+3,645ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 103,944ریال
11 تا 1003,865ریال
101 تا 9993,747ریال
1000+3,668ریال
دیود زنر 4.7 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
4.7 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 9993,723ریال
1000+3,645ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,592ریال
11 تا 1003,520ریال
101 تا 9993,412ریال
1000+3,341ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 9993,723ریال
1000+3,645ریال
1 2 6