صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
دیود زنر 11 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
11 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,018ریال
11 تا 1002,958ریال
101 تا 9992,867ریال
1000+2,807ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
دیود زنر 30 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
30 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
دیود زنر 4.7 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
4.7 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,026ریال
11 تا 1002,965ریال
101 تا 9992,875ریال
1000+2,814ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 103,103ریال
11 تا 1003,041ریال
101 تا 9992,948ریال
1000+2,886ریال
1 2 6