جامپر

دسته
1
تعداد پایه
رنگ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
جامپر 2 پین سبز 2.54 میلیمتر
تعداد پایه:
2
رنگ:
سبز
1 تا 101,245ریال
11 تا 201,220ریال
21 تا 491,183ریال
50+1,158ریال
جامپر 2 پین آبی 2.54 میلیمتر
تعداد پایه:
2
رنگ:
آبی
1 تا 101,245ریال
11 تا 201,220ریال
21 تا 491,183ریال
50+1,158ریال
جامپر 2 پین قرمز 2.54 میلیمتر
تعداد پایه:
2
رنگ:
قرمز
1 تا 101,241ریال
11 تا 201,216ریال
21 تا 491,179ریال
50+1,154ریال
جامپر 2 پین مشکی 2.54 میلیمتر
تعداد پایه:
2
رنگ:
مشکی
1 تا 101,117ریال
11 تا 201,095ریال
21 تا 491,061ریال
50+1,039ریال
جامپر مقاومتی
تعداد پایه:
2
1 تا 10972ریال
11 تا 20953ریال
21 تا 49923ریال
50+904ریال