کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1022,547ریال
11 تا 2022,096ریال
21 تا 4921,420ریال
50+20,969ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
فرکانس:
25 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1022,547ریال
11 تا 2022,096ریال
21 تا 4921,420ریال
50+20,969ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1022,547ریال
11 تا 2022,096ریال
21 تا 4921,420ریال
50+20,969ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,331ریال
11 تا 2020,904ریال
21 تا 4920,264ریال
50+19,838ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1024,706ریال
11 تا 2024,212ریال
21 تا 4923,471ریال
50+22,977ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 2015,311ریال
21 تا 4914,842ریال
50+14,529ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,172ریال
11 تا 2018,789ریال
21 تا 4918,213ریال
50+17,830ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.6864 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,360ریال
11 تا 2017,993ریال
21 تا 4917,442ریال
50+17,075ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
فرکانس:
22.1184 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,553ریال
11 تا 2017,202ریال
21 تا 4916,675ریال
50+16,324ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
فرکانس:
14.7456 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,821ریال
11 تا 2017,465ریال
21 تا 4916,930ریال
50+16,574ریال
1 2 5