کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1036,644ریال
11 تا 2035,911ریال
21 تا 4934,812ریال
50+34,079ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
فرکانس:
25 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1040,324ریال
11 تا 2039,518ریال
21 تا 4938,308ریال
50+37,501ریال
کریستال 20 مگاهرتز DIP
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1025,284ریال
11 تا 2024,778ریال
21 تا 4924,020ریال
50+23,514ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,162ریال
11 تا 2023,679ریال
21 تا 4922,954ریال
50+22,471ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.579545 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,641ریال
11 تا 2028,068ریال
21 تا 4927,209ریال
50+26,636ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
فرکانس:
24 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,162ریال
11 تا 2023,679ریال
21 تا 4922,954ریال
50+22,471ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1037,604ریال
11 تا 2036,852ریال
21 تا 4935,724ریال
50+34,972ریال
کریستال 27 مگاهرتز DIP
فرکانس:
27 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,882ریال
11 تا 2026,344ریال
21 تا 4925,538ریال
50+25,000ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1034,884ریال
11 تا 2034,186ریال
21 تا 4933,140ریال
50+32,442ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1040,643ریال
11 تا 2039,830ریال
21 تا 4938,611ریال
50+37,798ریال
1 2 5