کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1028,803ریال
11 تا 2028,227ریال
21 تا 4927,363ریال
50+26,787ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
فرکانس:
25 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1028,803ریال
11 تا 2028,227ریال
21 تا 4927,363ریال
50+26,787ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
فرکانس:
24 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,804ریال
11 تا 2020,388ریال
21 تا 4919,764ریال
50+19,348ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1027,681ریال
11 تا 2027,127ریال
21 تا 4926,297ریال
50+25,743ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,401ریال
11 تا 2025,873ریال
21 تا 4925,081ریال
50+24,553ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1030,401ریال
11 تا 2029,793ریال
21 تا 4928,881ریال
50+28,273ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,681ریال
11 تا 2023,207ریال
21 تا 4922,497ریال
50+22,023ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,363ریال
11 تا 2018,976ریال
21 تا 4918,395ریال
50+18,008ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.6864 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,564ریال
11 تا 2022,113ریال
21 تا 4921,436ریال
50+20,985ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
فرکانس:
22.1184 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,760ریال
11 تا 2021,325ریال
21 تا 4920,672ریال
50+20,237ریال
1 2 5