کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,253ریال
11 تا 2028,668ریال
21 تا 4927,790ریال
50+27,205ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
فرکانس:
25 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,253ریال
11 تا 2028,668ریال
21 تا 4927,790ریال
50+27,205ریال
کریستال 20 مگاهرتز DIP
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,504ریال
11 تا 2022,054ریال
21 تا 4921,379ریال
50+20,929ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,801ریال
11 تا 2019,405ریال
21 تا 4918,811ریال
50+18,415ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.579545 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,301ریال
11 تا 2017,935ریال
21 تا 4917,386ریال
50+17,020ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
فرکانس:
24 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,752ریال
11 تا 2021,317ریال
21 تا 4920,664ریال
50+20,229ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,253ریال
11 تا 2028,668ریال
21 تا 4927,790ریال
50+27,205ریال
کریستال 27 مگاهرتز DIP
فرکانس:
27 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,752ریال
11 تا 2021,317ریال
21 تا 4920,664ریال
50+20,229ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,604ریال
11 تا 2027,052ریال
21 تا 4926,224ریال
50+25,672ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1032,254ریال
11 تا 2031,609ریال
21 تا 4930,641ریال
50+29,996ریال
1 2 5