صفحه اصلی>فیوز>فیوز گچی

فیوز گچی

دسته
1
جریان
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
فیوز گچی 2.5 آمپر 6*30
------------
کد کالا:
TA4555
------------------------------------------------
جریان:
2.5 آمپر
سایز:
6*30
فیوز گچی 6 آمپر 6*30
------------
کد کالا:
TA4455
------------------------------------------------
جریان:
6 آمپر
سایز:
6*30
فیوز گچی 8 آمپر 6*30
------------
کد کالا:
TA4355
------------------------------------------------
جریان:
8 آمپر
سایز:
6*30
فیوز گچی 3.15 آمپر 6*30
------------
کد کالا:
TA4255
------------------------------------------------
جریان:
3.15 آمپر
سایز:
6*30
فیوز گچی 5 آمپر 6*30
------------
کد کالا:
TA4155
------------------------------------------------
جریان:
5 آمپر
سایز:
6*30
فیوز گچی 2 آمپر 6*30
------------
کد کالا:
TA4055
------------------------------------------------
جریان:
2 آمپر
سایز:
6*30
فیوز گچی 0.8 آمپر 5*20
------------
کد کالا:
TA3955
------------------------------------------------
جریان:
0.8 آمپر
سایز:
5*20
فیوز گچی 8 آمپر 5*20
------------
کد کالا:
TA3855
------------------------------------------------
جریان:
8 آمپر
سایز:
5*20
فیوز گچی 6.3 آمپر 5*20
------------
کد کالا:
TA3755
------------------------------------------------
جریان:
6.3 آمپر
سایز:
5*20
فیوز گچی 0.5 آمپر 5*20
------------
کد کالا:
TA4554
------------------------------------------------
جریان:
0.5 آمپر
سایز:
5*20
1 2