دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,380ریال
11 تا 1002,332ریال
101 تا 9992,261ریال
1000+2,213ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,602ریال
11 تا 1008,430ریال
101 تا 9998,172ریال
1000+8,000ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,527ریال
11 تا 1007,376ریال
101 تا 9997,151ریال
1000+7,000ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,742ریال
11 تا 1002,687ریال
101 تا 9992,605ریال
1000+2,550ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,832ریال
11 تا 1008,655ریال
101 تا 9998,390ریال
1000+8,214ریال
دیود SS110 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS110
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,416ریال
11 تا 1004,328ریال
101 تا 9994,195ریال
1000+4,107ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 9995,096ریال
1000+4,989ریال
دیود BAT54S پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BAT54S
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,792ریال
11 تا 1006,656ریال
101 تا 9996,452ریال
1000+6,317ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1018,093ریال
11 تا 10017,731ریال
101 تا 99917,188ریال
1000+16,826ریال
دیود SS34 پکیج SMB
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1015,526ریال
11 تا 10015,215ریال
101 تا 99914,750ریال
1000+14,439ریال
1 2 3