دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 57,267ریال
6 تا 107,122ریال
11 تا 196,904ریال
20+6,758ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 56,645ریال
6 تا 106,512ریال
11 تا 196,313ریال
20+6,180ریال
دیود BAT54S پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BAT54S
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 52,847ریال
6 تا 102,790ریال
11 تا 192,705ریال
20+2,648ریال
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 51,270ریال
6 تا 101,245ریال
11 تا 191,207ریال
20+1,181ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 57,927ریال
6 تا 107,768ریال
11 تا 197,531ریال
20+7,372ریال
دیود SS34 پکیج SMB
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 55,429ریال
6 تا 105,320ریال
11 تا 195,158ریال
20+5,049ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 53,262ریال
6 تا 103,197ریال
11 تا 193,099ریال
20+3,034ریال
دیود US1M پکیج SMA
پارت اصلی:
US1M
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 52,208ریال
6 تا 102,164ریال
11 تا 192,098ریال
20+2,053ریال
دیود SMBJ45A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ45A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 57,329ریال
6 تا 107,182ریال
11 تا 196,963ریال
20+6,816ریال
دیود SS3M پکیج SMB
پارت اصلی:
SS3M
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 58,969ریال
6 تا 108,790ریال
11 تا 198,521ریال
20+8,341ریال
1 2 3