دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,899ریال
11 تا 1002,841ریال
101 تا 9992,754ریال
1000+2,696ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,624ریال
11 تا 1004,532ریال
101 تا 9994,393ریال
1000+4,300ریال
دیود LL4148 پکیج MiniMELF
پارت اصلی:
LL4148
پکیج:
MiniMELF
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,563ریال
11 تا 1002,512ریال
101 تا 9992,435ریال
1000+2,384ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,176ریال
11 تا 1002,132ریال
101 تا 9992,067ریال
1000+2,024ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1012,929ریال
11 تا 10012,670ریال
101 تا 99912,283ریال
1000+12,024ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1020,162ریال
11 تا 10019,759ریال
101 تا 99919,154ریال
1000+18,751ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,731ریال
11 تا 1007,576ریال
101 تا 9997,344ریال
1000+7,190ریال
دیود SS110 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS110
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,499ریال
11 تا 1006,369ریال
101 تا 9996,174ریال
1000+6,044ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1013,345ریال
11 تا 10013,078ریال
101 تا 99912,678ریال
1000+12,411ریال
دیود US1M پکیج SMA
پارت اصلی:
US1M
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,131ریال
11 تا 1004,048ریال
101 تا 9993,924ریال
1000+3,842ریال
1 2 3