دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,087ریال
11 تا 1002,045ریال
101 تا 9991,983ریال
1000+1,941ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,859ریال
11 تا 1007,702ریال
101 تا 9997,466ریال
1000+7,309ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,859ریال
11 تا 1007,702ریال
101 تا 9997,466ریال
1000+7,309ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,504ریال
11 تا 1002,454ریال
101 تا 9992,379ریال
1000+2,329ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,844ریال
11 تا 1002,787ریال
101 تا 9992,702ریال
1000+2,645ریال
دیود BAT54S پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BAT54S
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 103,847ریال
11 تا 1003,770ریال
101 تا 9993,655ریال
1000+3,578ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1010,591ریال
11 تا 10010,379ریال
101 تا 99910,061ریال
1000+9,850ریال
دیود SS34 پکیج SMB
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,275ریال
11 تا 1008,110ریال
101 تا 9997,861ریال
1000+7,696ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,773ریال
11 تا 1004,678ریال
101 تا 9994,534ریال
1000+4,439ریال
دیود US1M پکیج SMA
پارت اصلی:
US1M
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,920ریال
11 تا 1002,862ریال
101 تا 9992,774ریال
1000+2,716ریال
1 2 3