دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 101,454ریال
11 تا 1001,425ریال
101 تا 9991,381ریال
1000+1,352ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,383ریال
11 تا 1007,235ریال
101 تا 9997,014ریال
1000+6,866ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,527ریال
11 تا 1007,376ریال
101 تا 9997,151ریال
1000+7,000ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 101,190ریال
11 تا 1001,166ریال
101 تا 9991,131ریال
1000+1,107ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,478ریال
11 تا 1002,428ریال
101 تا 9992,354ریال
1000+2,305ریال
دیود BAT54S پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BAT54S
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,818ریال
11 تا 1002,762ریال
101 تا 9992,677ریال
1000+2,621ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,602ریال
11 تا 1008,430ریال
101 تا 9998,172ریال
1000+8,000ریال
دیود SS34 پکیج SMB
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,887ریال
11 تا 1005,769ریال
101 تا 9995,593ریال
1000+5,475ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 103,545ریال
11 تا 1003,474ریال
101 تا 9993,368ریال
1000+3,297ریال
دیود US1M پکیج SMA
پارت اصلی:
US1M
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,325ریال
11 تا 1002,279ریال
101 تا 9992,209ریال
1000+2,162ریال
1 2 3