دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,283ریال
11 تا 1002,237ریال
101 تا 9992,169ریال
1000+2,123ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,174ریال
11 تا 1004,091ریال
101 تا 9993,965ریال
1000+3,882ریال
دیود LL4148 پکیج MiniMELF
پارت اصلی:
LL4148
پکیج:
MiniMELF
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,147ریال
11 تا 1002,104ریال
101 تا 9992,040ریال
1000+1,997ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,383ریال
11 تا 1007,235ریال
101 تا 9997,014ریال
1000+6,866ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 101,190ریال
11 تا 1001,166ریال
101 تا 9991,131ریال
1000+1,107ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1018,904ریال
11 تا 10018,526ریال
101 تا 99917,959ریال
1000+17,581ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,395ریال
11 تا 1007,247ریال
101 تا 9997,025ریال
1000+6,877ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1011,671ریال
11 تا 10011,438ریال
101 تا 99911,087ریال
1000+10,854ریال
دیود SS110 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS110
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,717ریال
11 تا 1005,603ریال
101 تا 9995,431ریال
1000+5,317ریال
دیود US1M پکیج SMA
پارت اصلی:
US1M
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 103,392ریال
11 تا 1003,324ریال
101 تا 9993,222ریال
1000+3,155ریال
1 2 3