دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,754ریال
11 تا 1002,699ریال
101 تا 9992,616ریال
1000+2,561ریال
دیود LL4148 پکیج MiniMELF
پارت اصلی:
LL4148
پکیج:
MiniMELF
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,193ریال
11 تا 1002,149ریال
101 تا 9992,083ریال
1000+2,039ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1011,106ریال
11 تا 10010,884ریال
101 تا 99910,551ریال
1000+10,329ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1018,883ریال
11 تا 10018,505ریال
101 تا 99917,939ریال
1000+17,561ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 109,427ریال
11 تا 1009,238ریال
101 تا 9998,956ریال
1000+8,767ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,164ریال
11 تا 1002,121ریال
101 تا 9992,056ریال
1000+2,013ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1011,569ریال
11 تا 10011,338ریال
101 تا 99910,991ریال
1000+10,759ریال
دیود SS36 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS36
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1022,721ریال
11 تا 10022,267ریال
101 تا 99921,585ریال
1000+21,131ریال
دیود SS110 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS110
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,244ریال
11 تا 1006,119ریال
101 تا 9995,932ریال
1000+5,807ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,122ریال
11 تا 1005,020ریال
101 تا 9994,866ریال
1000+4,763ریال
1 2 3