صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور پاور

کانکتور پاور

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
سیم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور پاور معمولی 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 102,441ریال
11 تا 202,392ریال
21 تا 492,319ریال
50+2,270ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 105,329ریال
11 تا 205,222ریال
21 تا 495,063ریال
50+4,956ریال
کانکتور پاور معمولی 3 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
3
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1040,127ریال
11 تا 2039,324ریال
21 تا 4938,121ریال
50+37,318ریال
کانکتور پاور قفلدار 3 پین نری رایت
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
3
جنسیت:
نری
حالت:
رایت
1 تا 109,326ریال
11 تا 209,139ریال
21 تا 498,860ریال
50+8,673ریال
کانکتور پاور قفلدار 3 پین نری صاف
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
3
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 107,993ریال
11 تا 207,833ریال
21 تا 497,593ریال
50+7,433ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین نری رایت
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
رایت
1 تا 106,217ریال
11 تا 206,093ریال
21 تا 495,906ریال
50+5,782ریال
کانکتور پاور معمولی 2 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1024,286ریال
11 تا 2023,800ریال
21 تا 4923,072ریال
50+22,586ریال
کانکتور پاور قفلدار 3 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
3
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
پین فلزی کانکتور پاور قفلدار
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 102,640ریال
11 تا 202,587ریال
21 تا 492,508ریال
50+2,455ریال
1 2 3