صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور پاور

کانکتور پاور

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
سیم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور پاور قفلدار 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 105,457ریال
11 تا 1005,348ریال
101 تا 4995,184ریال
500+5,075ریال
پین فلزی کانکتور پاور قفلدار
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 102,703ریال
11 تا 1002,649ریال
101 تا 4992,568ریال
500+2,514ریال
کانکتور پاور قفلدار 3 پین نری صاف
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
3
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 108,186ریال
11 تا 1008,022ریال
101 تا 4997,777ریال
500+7,613ریال
پین فلزی کانکتور پاور معمولی
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 102,134ریال
11 تا 1002,091ریال
101 تا 4992,027ریال
500+1,985ریال
کانکتور پاور قفلدار 4 پین نری صاف
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
4
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 1010,914ریال
11 تا 10010,696ریال
101 تا 49910,368ریال
500+10,150ریال
کانکتور پاور معمولی 2 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1024,872ریال
11 تا 10024,375ریال
101 تا 49923,628ریال
500+23,131ریال
کانکتور پاور معمولی 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 102,499ریال
11 تا 1002,449ریال
101 تا 4992,374ریال
500+2,324ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین نری رایت
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
رایت
1 تا 106,367ریال
11 تا 1006,240ریال
101 تا 4996,049ریال
500+5,921ریال
کانکتور پاور قفلدار 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
پاور قفلدار
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 102,499ریال
11 تا 1002,449ریال
101 تا 4992,374ریال
500+2,324ریال
کانکتور پاور معمولی 3 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
پاور معمولی
تعداد پایه:
3
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1041,094ریال
11 تا 10040,272ریال
101 تا 49939,039ریال
500+38,217ریال
1 2 3