صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1037,923ریال
11 تا 10037,165ریال
101 تا 49936,027ریال
500+35,268ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1049,122ریال
11 تا 10048,140ریال
101 تا 49946,666ریال
500+45,683ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1015,458ریال
11 تا 10015,149ریال
101 تا 49914,685ریال
500+14,376ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1025,284ریال
11 تا 10024,778ریال
101 تا 49924,020ریال
500+23,514ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1012,449ریال
11 تا 10012,200ریال
101 تا 49911,827ریال
500+11,578ریال
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1018,564ریال
11 تا 10018,193ریال
101 تا 49917,636ریال
500+17,265ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1018,564ریال
11 تا 10018,193ریال
101 تا 49917,636ریال
500+17,265ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 108,403ریال
11 تا 1008,235ریال
101 تا 4997,983ریال
500+7,815ریال
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1021,284ریال
11 تا 10020,858ریال
101 تا 49920,220ریال
500+19,794ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 103,570ریال
11 تا 1003,499ریال
101 تا 4993,392ریال
500+3,320ریال
1 2 4