صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
------------
کد کالا:
TA3367
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
------------
کد کالا:
HD2064
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
------------
کد کالا:
HD1578
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت
------------
کد کالا:
TA3567
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
------------
کد کالا:
TA3067
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
خازن پلی استر 33 نانو فاراد 100 ولت
------------
کد کالا:
TA3566
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100 ولت
------------
کد کالا:
TA2866
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100 ولت
------------
کد کالا:
TA2566
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400 ولت
------------
کد کالا:
HD1865
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت
------------
کد کالا:
TA3266
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 2 4