صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1030,511ریال
11 تا 10029,901ریال
101 تا 49928,985ریال
500+28,375ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1039,151ریال
11 تا 10038,368ریال
101 تا 49937,193ریال
500+36,410ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1012,653ریال
11 تا 10012,400ریال
101 تا 49912,020ریال
500+11,767ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1017,272ریال
11 تا 10016,927ریال
101 تا 49916,408ریال
500+16,063ریال
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1015,258ریال
11 تا 10014,953ریال
101 تا 49914,495ریال
500+14,190ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1015,258ریال
11 تا 10014,953ریال
101 تا 49914,495ریال
500+14,190ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 102,933ریال
11 تا 1002,874ریال
101 تا 4992,786ریال
500+2,728ریال
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1029,028ریال
11 تا 10028,447ریال
101 تا 49927,577ریال
500+26,996ریال
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 4993,723ریال
500+3,645ریال
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1014,178ریال
11 تا 10013,894ریال
101 تا 49913,469ریال
500+13,186ریال
1 2 4