صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 101,922ریال
11 تا 201,884ریال
21 تا 491,826ریال
50+1,787ریال
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1018,377ریال
11 تا 2018,009ریال
21 تا 4917,458ریال
50+17,091ریال
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 103,001ریال
11 تا 202,941ریال
21 تا 492,851ریال
50+2,791ریال
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 109,433ریال
11 تا 209,244ریال
21 تا 498,961ریال
50+8,773ریال
خازن پلی استر 2.2 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1027,776ریال
11 تا 2027,220ریال
21 تا 4926,387ریال
50+25,832ریال
خازن پلی استر 820 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
820 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1015,210ریال
11 تا 2014,906ریال
21 تا 4914,450ریال
50+14,145ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1023,444ریال
11 تا 2022,975ریال
21 تا 4922,272ریال
50+21,803ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1025,133ریال
11 تا 2024,630ریال
21 تا 4923,876ریال
50+23,374ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1013,202ریال
11 تا 2012,938ریال
21 تا 4912,542ریال
50+12,278ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 107,180ریال
11 تا 207,036ریال
21 تا 496,821ریال
50+6,677ریال
1 2 4