صفحه اصلی>خازن>خازن پلی استر

خازن پلی استر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1040,503ریال
11 تا 10039,693ریال
101 تا 49938,478ریال
500+37,668ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1050,554ریال
11 تا 10049,543ریال
101 تا 49948,026ریال
500+47,015ریال
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1028,501ریال
11 تا 10027,931ریال
101 تا 49927,076ریال
500+26,506ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
630 ولت
1 تا 1016,652ریال
11 تا 10016,319ریال
101 تا 49915,819ریال
500+15,486ریال
خازن پلی استر 470 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1019,504ریال
11 تا 10019,114ریال
101 تا 49918,529ریال
500+18,139ریال
خازن پلی استر 33 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 104,306ریال
11 تا 1004,220ریال
101 تا 4994,091ریال
500+4,005ریال
خازن پلی استر 2.2 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 103,409ریال
11 تا 1003,341ریال
101 تا 4993,239ریال
500+3,170ریال
خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 105,419ریال
11 تا 1005,311ریال
101 تا 4995,148ریال
500+5,040ریال
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 105,899ریال
11 تا 1005,781ریال
101 تا 4995,604ریال
500+5,486ریال
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 400 ولت
ظرفیت خازن:
680 نانو فاراد
ولتاژ:
400 ولت
1 تا 1041,404ریال
11 تا 10040,576ریال
101 تا 49939,334ریال
500+38,506ریال
1 2 4