صفحه اصلی>سلف>سلف بشکه ای

سلف بشکه ای

دسته
1
ظرفیت سلف
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
سلف بشکه ای 1 میلی هانری 12*9
------------
کد کالا:
TA3673
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 8.2 میلی هانری 12*9
------------
کد کالا:
HD1875
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
8.2 میلی هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 100 میکرو هانری 12*9
------------
کد کالا:
TA2772
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 100 میلی هانری 12*9
------------
کد کالا:
TA2872
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
100 میلی هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 470 میکرو هانری 12*9
------------
کد کالا:
TA3572
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 2.2 میلی هانری 12*9
------------
کد کالا:
TA3172
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
2.2 میلی هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 47 میلی هانری 12*9
------------
کد کالا:
HD1775
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
47 میلی هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 330 میکرو هانری 12*9
------------
کد کالا:
HD1675
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 47 میکرو هانری 12*9
------------
کد کالا:
HD2074
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
47 میکرو هانری
سایز:
12*9
سلف بشکه ای 33 میلی هانری 12*9
------------
کد کالا:
HD1974
------------------------------------------------
ظرفیت سلف:
33 میلی هانری
سایز:
12*9
1 2