صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال فونیکس

ترمینال فونیکس

دسته
1
تعداد پایه
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال فونیکس 4 پین صاف
تعداد پایه:
4
حالت:
صاف
1 تا 1082,952ریال
11 تا 10081,293ریال
101 تا 49978,804ریال
500+77,145ریال
ترمینال فونیکس 10 پین رایت
تعداد پایه:
10
حالت:
رایت
1 تا 10202,504ریال
11 تا 100198,454ریال
101 تا 499192,379ریال
500+188,329ریال
ترمینال فونیکس 10 پین صاف
تعداد پایه:
10
حالت:
صاف
1 تا 10214,405ریال
11 تا 100210,117ریال
101 تا 499203,685ریال
500+199,397ریال
ترمینال فونیکس 8 پین رایت
تعداد پایه:
8
حالت:
رایت
1 تا 10172,801ریال
11 تا 100169,345ریال
101 تا 499164,161ریال
500+160,705ریال
ترمینال فونیکس 8 پین صاف
تعداد پایه:
8
حالت:
صاف
1 تا 10180,804ریال
11 تا 100177,188ریال
101 تا 499171,764ریال
500+168,148ریال
ترمینال فونیکس 7 پین رایت
تعداد پایه:
7
حالت:
رایت
1 تا 10143,102ریال
11 تا 100140,240ریال
101 تا 499135,947ریال
500+133,085ریال
ترمینال فونیکس 7 پین صاف
تعداد پایه:
7
حالت:
صاف
1 تا 10156,324ریال
11 تا 100153,198ریال
101 تا 499148,508ریال
500+145,381ریال
ترمینال فونیکس 6 پین صاف
تعداد پایه:
6
حالت:
صاف
1 تا 10132,163ریال
11 تا 100129,520ریال
101 تا 499125,555ریال
500+122,912ریال
ترمینال فونیکس 6 پین رایت
تعداد پایه:
6
حالت:
رایت
1 تا 10124,963ریال
11 تا 100122,464ریال
101 تا 499118,715ریال
500+116,216ریال
ترمینال فونیکس 5 پین رایت
تعداد پایه:
5
حالت:
رایت
1 تا 1094,202ریال
11 تا 10092,318ریال
101 تا 49989,492ریال
500+87,608ریال
1 2