صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال فونیکس

ترمینال فونیکس

دسته
1
تعداد پایه
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال فونیکس 10 پین رایت
تعداد پایه:
10
حالت:
رایت
1 تا 10151,203ریال
11 تا 100148,179ریال
101 تا 499143,643ریال
500+140,619ریال
ترمینال فونیکس 10 پین صاف
تعداد پایه:
10
حالت:
صاف
1 تا 10148,504ریال
11 تا 100145,534ریال
101 تا 499141,079ریال
500+138,109ریال
ترمینال فونیکس 8 پین رایت
تعداد پایه:
8
حالت:
رایت
1 تا 10132,571ریال
11 تا 100129,920ریال
101 تا 499125,942ریال
500+123,291ریال
ترمینال فونیکس 8 پین صاف
تعداد پایه:
8
حالت:
صاف
1 تا 10198,454ریال
11 تا 100194,485ریال
101 تا 499188,531ریال
500+184,562ریال
ترمینال فونیکس 7 پین رایت
تعداد پایه:
7
حالت:
رایت
1 تا 10113,403ریال
11 تا 100111,135ریال
101 تا 499107,733ریال
500+105,465ریال
ترمینال فونیکس 7 پین صاف
تعداد پایه:
7
حالت:
صاف
1 تا 10112,727ریال
11 تا 100110,472ریال
101 تا 499107,091ریال
500+104,836ریال
ترمینال فونیکس 6 پین صاف
تعداد پایه:
6
حالت:
صاف
1 تا 1096,526ریال
11 تا 10094,595ریال
101 تا 49991,700ریال
500+89,769ریال
ترمینال فونیکس 6 پین رایت
تعداد پایه:
6
حالت:
رایت
1 تا 1097,202ریال
11 تا 10095,258ریال
101 تا 49992,342ریال
500+90,398ریال
ترمینال فونیکس 5 پین رایت
تعداد پایه:
5
حالت:
رایت
1 تا 1081,813ریال
11 تا 10080,177ریال
101 تا 49977,722ریال
500+76,086ریال
ترمینال فونیکس 5 پین صاف
تعداد پایه:
5
حالت:
صاف
1 تا 1073,576ریال
11 تا 10072,104ریال
101 تا 49969,897ریال
500+68,426ریال
1 2