صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال فونیکس

ترمینال فونیکس

دسته
1
تعداد پایه
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال فونیکس 10 پین رایت
تعداد پایه:
10
حالت:
رایت
1 تا 10118,255ریال
11 تا 20115,890ریال
21 تا 49112,342ریال
50+109,977ریال
ترمینال فونیکس 10 پین صاف
تعداد پایه:
10
حالت:
صاف
1 تا 10105,211ریال
11 تا 20103,107ریال
21 تا 4999,950ریال
50+97,846ریال
ترمینال فونیکس 8 پین رایت
تعداد پایه:
8
حالت:
رایت
1 تا 1094,384ریال
11 تا 2092,496ریال
21 تا 4989,665ریال
50+87,777ریال
ترمینال فونیکس 8 پین صاف
تعداد پایه:
8
حالت:
صاف
1 تا 1094,106ریال
11 تا 2092,224ریال
21 تا 4989,401ریال
50+87,519ریال
ترمینال فونیکس 7 پین رایت
تعداد پایه:
7
حالت:
رایت
1 تا 1082,585ریال
11 تا 2080,933ریال
21 تا 4978,456ریال
50+76,804ریال
ترمینال فونیکس 7 پین صاف
تعداد پایه:
7
حالت:
صاف
1 تا 1082,307ریال
11 تا 2080,661ریال
21 تا 4978,192ریال
50+76,546ریال
ترمینال فونیکس 6 پین صاف
تعداد پایه:
6
حالت:
صاف
1 تا 1070,509ریال
11 تا 2069,099ریال
21 تا 4966,984ریال
50+65,573ریال
ترمینال فونیکس 6 پین رایت
تعداد پایه:
6
حالت:
رایت
1 تا 1070,787ریال
11 تا 2069,371ریال
21 تا 4967,248ریال
50+65,832ریال
ترمینال فونیکس 5 پین رایت
تعداد پایه:
5
حالت:
رایت
1 تا 1058,989ریال
11 تا 2057,809ریال
21 تا 4956,040ریال
50+54,860ریال
ترمینال فونیکس 5 پین صاف
تعداد پایه:
5
حالت:
صاف
1 تا 1058,715ریال
11 تا 2057,541ریال
21 تا 4955,779ریال
50+54,605ریال
1 2