صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال فونیکس

ترمینال فونیکس

دسته
1
تعداد پایه
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال فونیکس 4 پین صاف
تعداد پایه:
4
حالت:
صاف
1 تا 1070,852ریال
11 تا 10069,435ریال
101 تا 49967,309ریال
500+65,892ریال
ترمینال فونیکس 10 پین رایت
تعداد پایه:
10
حالت:
رایت
1 تا 10129,804ریال
11 تا 100127,208ریال
101 تا 499123,314ریال
500+120,718ریال
ترمینال فونیکس 10 پین صاف
تعداد پایه:
10
حالت:
صاف
1 تا 10158,402ریال
11 تا 100155,234ریال
101 تا 499150,482ریال
500+147,314ریال
ترمینال فونیکس 8 پین رایت
تعداد پایه:
8
حالت:
رایت
1 تا 10141,411ریال
11 تا 100138,583ریال
101 تا 499134,340ریال
500+131,512ریال
ترمینال فونیکس 8 پین صاف
تعداد پایه:
8
حالت:
صاف
1 تا 10211,684ریال
11 تا 100207,450ریال
101 تا 499201,100ریال
500+196,866ریال
ترمینال فونیکس 7 پین رایت
تعداد پایه:
7
حالت:
رایت
1 تا 10125,137ریال
11 تا 100122,634ریال
101 تا 499118,880ریال
500+116,377ریال
ترمینال فونیکس 7 پین صاف
تعداد پایه:
7
حالت:
صاف
1 تا 10124,564ریال
11 تا 100122,073ریال
101 تا 499118,336ریال
500+115,845ریال
ترمینال فونیکس 6 پین صاف
تعداد پایه:
6
حالت:
صاف
1 تا 10106,705ریال
11 تا 100104,571ریال
101 تا 499101,370ریال
500+99,236ریال
ترمینال فونیکس 6 پین رایت
تعداد پایه:
6
حالت:
رایت
1 تا 1078,761ریال
11 تا 10077,186ریال
101 تا 49974,823ریال
500+73,248ریال
ترمینال فونیکس 5 پین رایت
تعداد پایه:
5
حالت:
رایت
1 تا 1065,561ریال
11 تا 10064,250ریال
101 تا 49962,283ریال
500+60,972ریال
1 2