صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال فونیکس

ترمینال فونیکس

دسته
1
تعداد پایه
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال فونیکس 4 پین صاف
تعداد پایه:
4
حالت:
صاف
1 تا 1082,952ریال
11 تا 10081,293ریال
101 تا 49978,804ریال
500+77,145ریال
ترمینال فونیکس 10 پین رایت
تعداد پایه:
10
حالت:
رایت
1 تا 10202,504ریال
11 تا 100198,454ریال
101 تا 499192,379ریال
500+188,329ریال
ترمینال فونیکس 10 پین صاف
تعداد پایه:
10
حالت:
صاف
1 تا 10211,502ریال
11 تا 100207,272ریال
101 تا 499200,927ریال
500+196,697ریال
ترمینال فونیکس 8 پین رایت
تعداد پایه:
8
حالت:
رایت
1 تا 10169,503ریال
11 تا 100166,113ریال
101 تا 499161,028ریال
500+157,638ریال
ترمینال فونیکس 8 پین صاف
تعداد پایه:
8
حالت:
صاف
1 تا 10177,004ریال
11 تا 100173,464ریال
101 تا 499168,154ریال
500+164,614ریال
ترمینال فونیکس 7 پین رایت
تعداد پایه:
7
حالت:
رایت
1 تا 10143,102ریال
11 تا 100140,240ریال
101 تا 499135,947ریال
500+133,085ریال
ترمینال فونیکس 7 پین صاف
تعداد پایه:
7
حالت:
صاف
1 تا 10149,252ریال
11 تا 100146,267ریال
101 تا 499141,789ریال
500+138,804ریال
ترمینال فونیکس 6 پین صاف
تعداد پایه:
6
حالت:
صاف
1 تا 10126,302ریال
11 تا 100123,776ریال
101 تا 499119,987ریال
500+117,461ریال
ترمینال فونیکس 6 پین رایت
تعداد پایه:
6
حالت:
رایت
1 تا 10123,301ریال
11 تا 100120,835ریال
101 تا 499117,136ریال
500+114,670ریال
ترمینال فونیکس 5 پین رایت
تعداد پایه:
5
حالت:
رایت
1 تا 10104,104ریال
11 تا 100102,022ریال
101 تا 49998,899ریال
500+96,817ریال
1 2