آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1017,204ریال
11 تا 5016,860ریال
51 تا 9916,344ریال
100+16,000ریال
رگولاتور AMS1117-5 پکیج SOT-223
1 تا 107,735ریال
11 تا 507,580ریال
51 تا 997,348ریال
100+7,194ریال
رگولاتور L7805CV پکیج TO-220
1 تا 1027,281ریال
11 تا 5026,735ریال
51 تا 9925,917ریال
100+25,371ریال
رگولاتور AMS1117-1.8 پکیج SOT-223
1 تا 108,505ریال
11 تا 508,335ریال
51 تا 998,080ریال
100+7,910ریال