پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,476ریال
11 تا 1007,326ریال
101 تا 9997,102ریال
1000+6,953ریال
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10113,764ریال
11 تا 100111,489ریال
101 تا 999108,076ریال
1000+105,801ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,322ریال
11 تا 10031,676ریال
101 تا 99930,706ریال
1000+30,059ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,072ریال
11 تا 1006,931ریال
101 تا 9996,718ریال
1000+6,577ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1016,163ریال
11 تا 10015,840ریال
101 تا 99915,355ریال
1000+15,032ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,066ریال
11 تا 1008,885ریال
101 تا 9998,613ریال
1000+8,431ریال