پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,295ریال
11 تا 1006,169ریال
101 تا 9995,980ریال
1000+5,854ریال
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1093,152ریال
11 تا 10091,289ریال
101 تا 99988,494ریال
1000+86,631ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1025,114ریال
11 تا 10024,612ریال
101 تا 99923,858ریال
1000+23,356ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,551ریال
11 تا 1005,440ریال
101 تا 9995,273ریال
1000+5,162ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 99911,714ریال
1000+11,467ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1013,380ریال
11 تا 10013,112ریال
101 تا 99912,711ریال
1000+12,443ریال