پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10120,603ریال
11 تا 100118,191ریال
101 تا 999114,573ریال
1000+112,161ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,561ریال
11 تا 1007,410ریال
101 تا 9997,183ریال
1000+7,032ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1033,303ریال
11 تا 10032,637ریال
101 تا 99931,638ریال
1000+30,972ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,899ریال
11 تا 1005,781ریال
101 تا 9995,604ریال
1000+5,486ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1014,149ریال
11 تا 10013,866ریال
101 تا 99913,442ریال
1000+13,159ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,602ریال
11 تا 10015,290ریال
101 تا 99914,822ریال
1000+14,510ریال