پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10161,203ریال
11 تا 100157,979ریال
101 تا 999153,143ریال
1000+149,919ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,544ریال
11 تا 1007,393ریال
101 تا 9997,167ریال
1000+7,016ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,125ریال
11 تا 1006,003ریال
101 تا 9995,819ریال
1000+5,696ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1014,433ریال
11 تا 10014,144ریال
101 تا 99913,711ریال
1000+13,423ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1047,843ریال
11 تا 10046,886ریال
101 تا 99945,451ریال
1000+44,494ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,812ریال
11 تا 10017,456ریال
101 تا 99916,921ریال
1000+16,565ریال