پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 54,209ریال
6 تا 104,125ریال
11 تا 193,999ریال
20+3,914ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 54,221ریال
6 تا 104,137ریال
11 تا 194,010ریال
20+3,926ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 59,218ریال
6 تا 109,034ریال
11 تا 198,757ریال
20+8,573ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 517,767ریال
6 تا 1017,412ریال
11 تا 1916,879ریال
20+16,523ریال
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 570,654ریال
6 تا 1069,241ریال
11 تا 1967,121ریال
20+65,708ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 58,317ریال
6 تا 108,151ریال
11 تا 197,901ریال
20+7,735ریال