پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10185,904ریال
11 تا 100182,186ریال
101 تا 999176,609ریال
1000+172,891ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,947ریال
11 تا 1008,768ریال
101 تا 9998,500ریال
1000+8,321ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,102ریال
11 تا 1006,960ریال
101 تا 9996,747ریال
1000+6,605ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1016,643ریال
11 تا 10016,310ریال
101 تا 99915,811ریال
1000+15,478ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1044,591ریال
11 تا 10043,699ریال
101 تا 99942,361ریال
1000+41,470ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,672ریال
11 تا 10020,259ریال
101 تا 99919,638ریال
1000+19,225ریال