پل دیود

دسته
1
جریان
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پل دیود 6 آمپر 1000 ولت KBU610
جریان:
6 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1078,103ریال
11 تا 10076,541ریال
101 تا 99974,198ریال
1000+72,636ریال
پل دیود 0.5 آمپر 600 ولت MB6S
جریان:
0.5 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,633ریال
11 تا 1004,540ریال
101 تا 9994,401ریال
1000+4,309ریال
پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T
جریان:
0.8 آمپر
ولتاژ:
600 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,633ریال
11 تا 1004,540ریال
101 تا 9994,401ریال
1000+4,309ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107S
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
SMD
1 تا 1010,311ریال
11 تا 10010,105ریال
101 تا 9999,795ریال
1000+9,589ریال
پل دیود 1.5 آمپر 1000 ولت 2W10
جریان:
1.5 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,253ریال
11 تا 10018,868ریال
101 تا 99918,290ریال
1000+17,905ریال
پل دیود 1 آمپر 1000 ولت DB107
جریان:
1 آمپر
ولتاژ:
1000 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,066ریال
11 تا 1008,885ریال
101 تا 9998,613ریال
1000+8,431ریال