صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1017,761ریال
11 تا 10017,406ریال
101 تا 49916,873ریال
500+16,518ریال
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1031,361ریال
11 تا 10030,734ریال
101 تا 49929,793ریال
500+29,166ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1039,521ریال
11 تا 10038,731ریال
101 تا 49937,545ریال
500+36,755ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1030,082ریال
11 تا 10029,480ریال
101 تا 49928,578ریال
500+27,976ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1023,843ریال
11 تا 10023,366ریال
101 تا 49922,651ریال
500+22,174ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1023,363ریال
11 تا 10022,896ریال
101 تا 49922,195ریال
500+21,728ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1017,761ریال
11 تا 10017,406ریال
101 تا 49916,873ریال
500+16,518ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1024,162ریال
11 تا 10023,679ریال
101 تا 49922,954ریال
500+22,471ریال