صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1040,754ریال
11 تا 10039,939ریال
101 تا 49938,716ریال
500+37,901ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1038,450ریال
11 تا 10037,681ریال
101 تا 49936,528ریال
500+35,759ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1025,203ریال
11 تا 10024,699ریال
101 تا 49923,943ریال
500+23,439ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1025,921ریال
11 تا 10025,403ریال
101 تا 49924,625ریال
500+24,107ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1016,503ریال
11 تا 10016,173ریال
101 تا 49915,678ریال
500+15,348ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1013,422ریال
11 تا 10013,154ریال
101 تا 49912,751ریال
500+12,482ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1023,329ریال
11 تا 10022,862ریال
101 تا 49922,163ریال
500+21,696ریال