صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1021,752ریال
11 تا 10021,317ریال
101 تا 49920,664ریال
500+20,229ریال
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1029,704ریال
11 تا 10029,110ریال
101 تا 49928,219ریال
500+27,625ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1042,751ریال
11 تا 10041,896ریال
101 تا 49940,613ریال
500+39,758ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1028,654ریال
11 تا 10028,081ریال
101 تا 49927,221ریال
500+26,648ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1027,001ریال
11 تا 10026,461ریال
101 تا 49925,651ریال
500+25,111ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1020,103ریال
11 تا 10019,701ریال
101 تا 49919,098ریال
500+18,696ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1021,752ریال
11 تا 10021,317ریال
101 تا 49920,664ریال
500+20,229ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1032,101ریال
11 تا 10031,459ریال
101 تا 49930,496ریال
500+29,854ریال