صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1036,992ریال
11 تا 10036,252ریال
101 تا 49935,142ریال
500+34,403ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1034,833ریال
11 تا 10034,136ریال
101 تا 49933,091ریال
500+32,395ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1023,626ریال
11 تا 10023,153ریال
101 تا 49922,445ریال
500+21,972ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1024,302ریال
11 تا 10023,816ریال
101 تا 49923,087ریال
500+22,601ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1018,360ریال
11 تا 10017,993ریال
101 تا 49917,442ریال
500+17,075ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1016,337ریال
11 تا 10016,010ریال
101 تا 49915,520ریال
500+15,193ریال
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1020,655ریال
11 تا 10020,242ریال
101 تا 49919,622ریال
500+19,209ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1020,927ریال
11 تا 10020,508ریال
101 تا 49919,881ریال
500+19,462ریال