صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1034,451ریال
11 تا 10033,762ریال
101 تا 49932,728ریال
500+32,039ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1032,373ریال
11 تا 10031,726ریال
101 تا 49930,754ریال
500+30,107ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1021,841ریال
11 تا 10021,404ریال
101 تا 49920,749ریال
500+20,312ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1018,594ریال
11 تا 10018,222ریال
101 تا 49917,664ریال
500+17,292ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1017,680ریال
11 تا 10017,326ریال
101 تا 49916,796ریال
500+16,442ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1015,734ریال
11 تا 10015,419ریال
101 تا 49914,947ریال
500+14,633ریال
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1019,113ریال
11 تا 10018,731ریال
101 تا 49918,157ریال
500+17,775ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1019,244ریال
11 تا 10018,859ریال
101 تا 49918,282ریال
500+17,897ریال