صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1031,123ریال
11 تا 10030,501ریال
101 تا 49929,567ریال
500+28,944ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1029,359ریال
11 تا 10028,772ریال
101 تا 49927,891ریال
500+27,304ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1022,432ریال
11 تا 10021,983ریال
101 تا 49921,310ریال
500+20,862ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1018,271ریال
11 تا 10017,906ریال
101 تا 49917,357ریال
500+16,992ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1018,020ریال
11 تا 10017,660ریال
101 تا 49917,119ریال
500+16,759ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1015,249ریال
11 تا 10014,944ریال
101 تا 49914,487ریال
500+14,182ریال
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1018,020ریال
11 تا 10017,660ریال
101 تا 49917,119ریال
500+16,759ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1018,399ریال
11 تا 10018,031ریال
101 تا 49917,479ریال
500+17,111ریال