صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
سیم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پین فلزی کانکتور مخابراتی پین گرد
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,212ریال
11 تا 201,188ریال
21 تا 491,151ریال
50+1,127ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی ایکس اچ
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,212ریال
11 تا 201,188ریال
21 تا 491,151ریال
50+1,127ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی معمولی
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,221ریال
11 تا 201,197ریال
21 تا 491,160ریال
50+1,136ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 101,586ریال
11 تا 201,554ریال
21 تا 491,507ریال
50+1,475ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,096ریال
11 تا 201,074ریال
21 تا 491,041ریال
50+1,019ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 3 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
3
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,644ریال
11 تا 201,611ریال
21 تا 491,562ریال
50+1,529ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 10 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
10
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1062,250ریال
11 تا 2061,005ریال
21 تا 4959,138ریال
50+57,893ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 9 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1056,026ریال
11 تا 2054,905ریال
21 تا 4953,225ریال
50+52,104ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 8 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
8
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1049,800ریال
11 تا 2048,804ریال
21 تا 4947,310ریال
50+46,314ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 7 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
7
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1043,575ریال
11 تا 2042,704ریال
21 تا 4941,396ریال
50+40,525ریال
1 2 12