صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
سیم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پین فلزی کانکتور مخابراتی پین گرد
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,241ریال
11 تا 1001,216ریال
101 تا 4991,179ریال
500+1,154ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی ایکس اچ
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,241ریال
11 تا 1001,216ریال
101 تا 4991,179ریال
500+1,154ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی معمولی
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,250ریال
11 تا 1001,225ریال
101 تا 4991,188ریال
500+1,163ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 101,624ریال
11 تا 1001,592ریال
101 تا 4991,543ریال
500+1,510ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,122ریال
11 تا 1001,100ریال
101 تا 4991,066ریال
500+1,043ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 3 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
3
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,684ریال
11 تا 1001,650ریال
101 تا 4991,600ریال
500+1,566ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 9 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 104,093ریال
11 تا 1004,011ریال
101 تا 4993,888ریال
500+3,806ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 8 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
8
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 103,638ریال
11 تا 1003,565ریال
101 تا 4993,456ریال
500+3,383ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 10 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
10
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1063,750ریال
11 تا 10062,475ریال
101 تا 49960,563ریال
500+59,288ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 9 پین مادگی سیم دار
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1057,376ریال
11 تا 10056,228ریال
101 تا 49954,507ریال
500+53,360ریال
1 2 12