کانکتور RF

دسته
1
نوع
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور SMA رایت
نوع:
SMA
نوع نصب:
DIP
1 تا 1082,585ریال
11 تا 2080,933ریال
21 تا 4978,456ریال
50+76,804ریال
کانکتور UFL به SMA مادگی 15 سانتیمتر
نوع:
UFL to SMA
نوع نصب:
1 تا 10131,858ریال
11 تا 20129,221ریال
21 تا 49125,265ریال
50+122,628ریال
کانکتور SMA صاف
نوع:
SMA
نوع نصب:
DIP
1 تا 1050,942ریال
11 تا 2049,923ریال
21 تا 4948,395ریال
50+47,376ریال
کانکتور UFL
نوع:
UFL
نوع نصب:
SMD
1 تا 1018,613ریال
11 تا 2018,241ریال
21 تا 4917,682ریال
50+17,310ریال