کانکتور RF

دسته
1
نوع
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور SMA صاف
نوع:
SMA
نوع نصب:
DIP
1 تا 1080,253ریال
11 تا 5078,648ریال
51 تا 9976,240ریال
100+74,635ریال
کانکتور SMA رایت
نوع:
SMA
نوع نصب:
DIP
1 تا 10131,551ریال
11 تا 50128,920ریال
51 تا 99124,973ریال
100+122,342ریال
کانکتور UFL به SMA مادگی 15 سانتیمتر
نوع:
UFL to SMA
نوع نصب:
1 تا 10144,101ریال
11 تا 50141,219ریال
51 تا 99136,896ریال
100+134,014ریال
کانکتور UFL
نوع:
UFL
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,402ریال
11 تا 5028,814ریال
51 تا 9927,932ریال
100+27,344ریال