تگ RFID

دسته
1
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کارت RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 547,472ریال
6 تا 1046,523ریال
11 تا 1945,098ریال
20+44,149ریال
کارت RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 543,447ریال
6 تا 1042,578ریال
11 تا 1941,275ریال
20+40,406ریال
تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 539,558ریال
6 تا 1038,767ریال
11 تا 1937,580ریال
20+36,789ریال
تگ RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 544,418ریال
6 تا 1043,530ریال
11 تا 1942,197ریال
20+41,309ریال