تگ RFID

دسته
1
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1070,053ریال
11 تا 10068,652ریال
101 تا 19966,550ریال
200+65,149ریال
کارت RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 1095,103ریال
11 تا 10093,201ریال
101 تا 19990,348ریال
200+88,446ریال
کارت RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1078,001ریال
11 تا 10076,441ریال
101 تا 19974,101ریال
200+72,541ریال
تگ RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 1091,652ریال
11 تا 10089,819ریال
101 تا 19987,069ریال
200+85,236ریال