تگ RFID

دسته
1
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کارت RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 1051,043ریال
11 تا 10050,022ریال
101 تا 19948,491ریال
200+47,470ریال
کارت RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1046,644ریال
11 تا 10045,711ریال
101 تا 19944,312ریال
200+43,379ریال
تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1041,803ریال
11 تا 10040,967ریال
101 تا 19939,713ریال
200+38,877ریال
تگ RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 1047,741ریال
11 تا 10046,786ریال
101 تا 19945,354ریال
200+44,399ریال