تگ RFID

دسته
1
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کارت RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 1059,267ریال
11 تا 10058,082ریال
101 تا 19956,304ریال
200+55,118ریال
کارت RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1059,267ریال
11 تا 10058,082ریال
101 تا 19956,304ریال
200+55,118ریال
تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1041,803ریال
11 تا 10040,967ریال
101 تا 19939,713ریال
200+38,877ریال
تگ RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 1069,258ریال
11 تا 10067,873ریال
101 تا 19965,795ریال
200+64,410ریال