تگ RFID

دسته
1
فرکانس
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تگ RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 1064,163ریال
11 تا 10062,880ریال
101 تا 19960,955ریال
200+59,672ریال
کارت RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 10110,084ریال
11 تا 100107,882ریال
101 تا 199104,580ریال
200+102,378ریال
کارت RFID با فرکانس 125 کیلو هرتز
فرکانس:
125 کیلو هرتز
1 تا 10101,282ریال
11 تا 10099,256ریال
101 تا 19996,218ریال
200+94,192ریال
تگ RFID با فرکانس 13.56 مگا هرتز مدل جاسوئیچی آبی
فرکانس:
13.56 مگا هرتز
1 تا 10109,281ریال
11 تا 100107,095ریال
101 تا 199103,817ریال
200+101,631ریال