صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10244,354ریال
11 تا 50239,467ریال
51 تا 99232,136ریال
100+227,249ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10288,903ریال
11 تا 50283,125ریال
51 تا 99274,458ریال
100+268,680ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 101,676,702ریال
11 تا 501,643,168ریال
51 تا 991,592,867ریال
100+1,559,333ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10319,953ریال
11 تا 50313,554ریال
51 تا 99303,955ریال
100+297,556ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10126,361ریال
11 تا 50123,834ریال
51 تا 99120,043ریال
100+117,516ریال