صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10255,000ریال
11 تا 50249,900ریال
51 تا 99242,250ریال
100+237,150ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10450,003ریال
11 تا 50441,003ریال
51 تا 99427,503ریال
100+418,503ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 101,947,002ریال
11 تا 501,908,062ریال
51 تا 991,849,652ریال
100+1,810,712ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10272,804ریال
11 تا 50267,348ریال
51 تا 99259,164ریال
100+253,708ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10159,001ریال
11 تا 50155,821ریال
51 تا 99151,051ریال
100+147,871ریال