صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10264,002ریال
11 تا 50258,722ریال
51 تا 99250,802ریال
100+245,522ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10445,502ریال
11 تا 50436,592ریال
51 تا 99423,227ریال
100+414,317ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 101,849,601ریال
11 تا 501,812,609ریال
51 تا 991,757,121ریال
100+1,720,129ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10272,804ریال
11 تا 50267,348ریال
51 تا 99259,164ریال
100+253,708ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10166,401ریال
11 تا 50163,073ریال
51 تا 99158,081ریال
100+154,753ریال