صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10250,903ریال
11 تا 50245,885ریال
51 تا 99238,358ریال
100+233,340ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10754,001ریال
11 تا 50738,921ریال
51 تا 99716,301ریال
100+701,221ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10600,602ریال
11 تا 50588,590ریال
51 تا 99570,572ریال
100+558,560ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10326,303ریال
11 تا 50319,777ریال
51 تا 99309,988ریال
100+303,462ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 102,278,901ریال
11 تا 502,233,323ریال
51 تا 992,164,956ریال
100+2,119,378ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10494,003ریال
11 تا 50484,123ریال
51 تا 99469,303ریال
100+459,423ریال