صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10304,003ریال
11 تا 50297,923ریال
51 تا 99288,803ریال
100+282,723ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10329,601ریال
11 تا 50323,009ریال
51 تا 99313,121ریال
100+306,529ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 101,960,003ریال
11 تا 501,920,803ریال
51 تا 991,862,003ریال
100+1,822,803ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10247,503ریال
11 تا 50242,553ریال
51 تا 99235,128ریال
100+230,178ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10272,804ریال
11 تا 50267,348ریال
51 تا 99259,164ریال
100+253,708ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10163,200ریال
11 تا 50159,936ریال
51 تا 99155,040ریال
100+151,776ریال