صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 10219,704ریال
11 تا 50215,310ریال
51 تا 99208,719ریال
100+204,325ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 10352,806ریال
11 تا 50345,750ریال
51 تا 99335,166ریال
100+328,110ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 10557,702ریال
11 تا 50546,548ریال
51 تا 99529,817ریال
100+518,663ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 10349,703ریال
11 تا 50342,709ریال
51 تا 99332,218ریال
100+325,224ریال
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 101,998,104ریال
11 تا 501,958,142ریال
51 تا 991,898,199ریال
100+1,858,237ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 10447,504ریال
11 تا 50438,554ریال
51 تا 99425,129ریال
100+416,179ریال