صفحه اصلی>سنسور>سنسور دما

سنسور دما

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور AM2302
پارت نامبر اصلی:
AM2302
1 تا 5904,954ریال
6 تا 10886,855ریال
11 تا 19859,706ریال
20+841,607ریال
سنسور DHT11
پارت نامبر اصلی:
DHT11
1 تا 5229,014ریال
6 تا 10224,434ریال
11 تا 19217,563ریال
20+212,983ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS1820
پکیج:
TO-92
1 تا 5266,489ریال
6 تا 10261,159ریال
11 تا 19253,165ریال
20+247,835ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
DS18B20
پکیج:
TO-92
1 تا 5153,368ریال
6 تا 10150,301ریال
11 تا 19145,700ریال
20+142,632ریال
سنسور LM335 پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM335
پکیج:
TO-92
1 تا 5102,435ریال
6 تا 10100,386ریال
11 تا 1997,313ریال
20+95,265ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
پارت نامبر اصلی:
LM35DZ
پکیج:
TO-92
1 تا 5183,211ریال
6 تا 10179,547ریال
11 تا 19174,050ریال
20+170,386ریال