خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 102,317ریال
11 تا 1002,271ریال
101 تا 9992,201ریال
1000+2,155ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1049,143ریال
11 تا 10048,160ریال
101 تا 49946,686ریال
500+45,703ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 106,958ریال
11 تا 1006,819ریال
101 تا 9996,610ریال
1000+6,471ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 102,108ریال
11 تا 1002,066ریال
101 تا 4992,003ریال
500+1,960ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
1 تا 1031,591ریال
11 تا 5030,959ریال
51 تا 9930,011ریال
100+29,380ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 103,201ریال
11 تا 1003,137ریال
101 تا 9993,041ریال
1000+2,977ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 16 ولت SMD
1 تا 1016,384ریال
11 تا 10016,056ریال
101 تا 49915,565ریال
500+15,237ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت SMD
1 تا 108,738ریال
11 تا 1008,563ریال
101 تا 4998,301ریال
500+8,126ریال
1 2 38