خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 101,977ریال
11 تا 1001,937ریال
101 تا 9991,878ریال
1000+1,839ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 102,720ریال
11 تا 1002,666ریال
101 تا 9992,584ریال
1000+2,530ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 1020,723ریال
11 تا 10020,309ریال
101 تا 49919,687ریال
500+19,272ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1057,401ریال
11 تا 10056,253ریال
101 تا 49954,531ریال
500+53,383ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 108,177ریال
11 تا 1008,013ریال
101 تا 9997,768ریال
1000+7,605ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 101,917ریال
11 تا 1001,879ریال
101 تا 4991,821ریال
500+1,783ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
1 تا 1033,881ریال
11 تا 5033,203ریال
51 تا 9932,187ریال
100+31,509ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 103,515ریال
11 تا 1003,445ریال
101 تا 9993,339ریال
1000+3,269ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 10015,311ریال
101 تا 49914,842ریال
500+14,529ریال
1 2 38