صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1034,404ریال
11 تا 10033,716ریال
101 تا 49932,684ریال
500+31,996ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1045,764ریال
11 تا 10044,849ریال
101 تا 49943,476ریال
500+42,561ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1042,564ریال
11 تا 10041,713ریال
101 تا 49940,436ریال
500+39,585ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1038,884ریال
11 تا 10038,106ریال
101 تا 49936,940ریال
500+36,162ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1055,042ریال
11 تا 10053,941ریال
101 تا 49952,290ریال
500+51,189ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1095,362ریال
11 تا 10093,455ریال
101 تا 49990,594ریال
500+88,687ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1060,644ریال
11 تا 10059,431ریال
101 تا 49957,612ریال
500+56,399ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1075,043ریال
11 تا 10073,542ریال
101 تا 49971,291ریال
500+69,790ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1069,603ریال
11 تا 10068,211ریال
101 تا 49966,123ریال
500+64,731ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال