صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,003ریال
11 تا 10031,363ریال
101 تا 49930,403ریال
500+29,763ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1037,604ریال
11 تا 10036,852ریال
101 تا 49935,724ریال
500+34,972ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1033,924ریال
11 تا 10033,246ریال
101 تا 49932,228ریال
500+31,549ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,322ریال
11 تا 10031,676ریال
101 تا 49930,706ریال
500+30,059ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1043,044ریال
11 تا 10042,183ریال
101 تا 49940,892ریال
500+40,031ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1048,803ریال
11 تا 10047,827ریال
101 تا 49946,363ریال
500+45,387ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1074,082ریال
11 تا 10072,600ریال
101 تا 49970,378ریال
500+68,896ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1060,482ریال
11 تا 10059,272ریال
101 تا 49957,458ریال
500+56,248ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1054,082ریال
11 تا 10053,000ریال
101 تا 49951,378ریال
500+50,296ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال