صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1031,501ریال
11 تا 10030,871ریال
101 تا 49929,926ریال
500+29,296ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1038,250ریال
11 تا 10037,485ریال
101 تا 49936,338ریال
500+35,573ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1035,700ریال
11 تا 10034,986ریال
101 تا 49933,915ریال
500+33,201ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1033,903ریال
11 تا 10033,225ریال
101 تا 49932,208ریال
500+31,530ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1045,454ریال
11 تا 10044,545ریال
101 تا 49943,181ریال
500+42,272ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1049,653ریال
11 تا 10048,660ریال
101 تا 49947,170ریال
500+46,177ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1078,451ریال
11 تا 10076,882ریال
101 تا 49974,528ریال
500+72,959ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1064,354ریال
11 تا 10063,067ریال
101 تا 49961,136ریال
500+59,849ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1057,601ریال
11 تا 10056,449ریال
101 تا 49954,721ریال
500+53,569ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال