صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1042,347ریال
11 تا 2041,500ریال
21 تا 4940,230ریال
50+39,383ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1039,699ریال
11 تا 2038,905ریال
21 تا 4937,714ریال
50+36,920ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1030,955ریال
11 تا 2030,336ریال
21 تا 4929,407ریال
50+28,788ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,872ریال
11 تا 2028,295ریال
21 تا 4927,428ریال
50+26,851ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1025,681ریال
11 تا 2025,167ریال
21 تا 4924,397ریال
50+23,883ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,792ریال
11 تا 2021,356ریال
21 تا 4920,702ریال
50+20,267ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,406ریال
11 تا 2019,998ریال
21 تا 4919,386ریال
50+18,978ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,713ریال
11 تا 2019,319ریال
21 تا 4918,727ریال
50+18,333ریال
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,252ریال
11 تا 2017,887ریال
21 تا 4917,339ریال
50+16,974ریال