صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,438ریال
11 تا 10023,949ریال
101 تا 49923,216ریال
500+22,727ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1029,296ریال
11 تا 10028,710ریال
101 تا 49927,831ریال
500+27,245ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,540ریال
11 تا 10026,989ریال
101 تا 49926,163ریال
500+25,612ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,057ریال
11 تا 10025,536ریال
101 تا 49924,754ریال
500+24,233ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1034,833ریال
11 تا 10034,136ریال
101 تا 49933,091ریال
500+32,395ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1038,208ریال
11 تا 10037,444ریال
101 تا 49936,298ریال
500+35,533ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1060,214ریال
11 تا 10059,010ریال
101 تا 49957,203ریال
500+55,999ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1049,279ریال
11 تا 10048,293ریال
101 تا 49946,815ریال
500+45,829ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1044,013ریال
11 تا 10043,133ریال
101 تا 49941,812ریال
500+40,932ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال