صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,652ریال
11 تا 10023,179ریال
101 تا 49922,469ریال
500+21,996ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,224ریال
11 تا 10021,780ریال
101 تا 49921,113ریال
500+20,668ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,671ریال
11 تا 10021,238ریال
101 تا 49920,587ریال
500+20,154ریال
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,584ریال
11 تا 10019,192ریال
101 تا 49918,605ریال
500+18,213ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,944ریال
11 تا 10027,385ریال
101 تا 49926,547ریال
500+25,988ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1049,283ریال
11 تا 10048,297ریال
101 تا 49946,819ریال
500+45,833ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1043,121ریال
11 تا 10042,259ریال
101 تا 49940,965ریال
500+40,103ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1033,333ریال
11 تا 10032,666ریال
101 تا 49931,666ریال
500+31,000ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1031,353ریال
11 تا 10030,726ریال
101 تا 49929,785ریال
500+29,158ریال