صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1043,682ریال
11 تا 10042,808ریال
101 تا 49941,498ریال
500+40,624ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1053,954ریال
11 تا 10052,875ریال
101 تا 49951,256ریال
500+50,177ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1050,571ریال
11 تا 10049,560ریال
101 تا 49948,042ریال
500+47,031ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1046,542ریال
11 تا 10045,611ریال
101 تا 49944,215ریال
500+43,284ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1056,551ریال
11 تا 10055,420ریال
101 تا 49953,723ریال
500+52,592ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 10116,744ریال
11 تا 100114,409ریال
101 تا 499110,907ریال
500+108,572ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1071,243ریال
11 تا 10069,818ریال
101 تا 49967,681ریال
500+66,256ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 10106,731ریال
11 تا 100104,596ریال
101 تا 499101,394ریال
500+99,260ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1080,993ریال
11 تا 10079,373ریال
101 تا 49976,943ریال
500+75,323ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال