صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1039,521ریال
11 تا 10038,731ریال
101 تا 49937,545ریال
500+36,755ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1049,271ریال
11 تا 10048,286ریال
101 تا 49946,807ریال
500+45,822ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1046,151ریال
11 تا 10045,228ریال
101 تا 49943,843ریال
500+42,920ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1042,381ریال
11 تا 10041,533ریال
101 تا 49940,262ریال
500+39,414ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1059,802ریال
11 تا 10058,606ریال
101 تا 49956,812ریال
500+55,616ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1098,154ریال
11 تا 10096,191ریال
101 تا 49993,246ریال
500+91,283ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1065,263ریال
11 تا 10063,958ریال
101 تا 49962,000ریال
500+60,695ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1088,273ریال
11 تا 10086,508ریال
101 تا 49983,859ریال
500+82,094ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1072,671ریال
11 تا 10071,218ریال
101 تا 49969,037ریال
500+67,584ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال