صفحه اصلی>سوئیچ>دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
تعداد سوئیچ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیپ سوئیچ 4 تایی
تعداد پایه:
8
تعداد سوئیچ:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,915ریال
11 تا 10023,437ریال
101 تا 49922,719ریال
500+22,241ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
تعداد پایه:
6
تعداد سوئیچ:
3
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,330ریال
11 تا 10021,883ریال
101 تا 49921,214ریال
500+20,767ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
تعداد پایه:
4
تعداد سوئیچ:
2
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,718ریال
11 تا 10021,284ریال
101 تا 49920,632ریال
500+20,198ریال
دیپ سوئیچ تکی
تعداد پایه:
2
تعداد سوئیچ:
1
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,521ریال
11 تا 10019,131ریال
101 تا 49918,545ریال
500+18,155ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
تعداد پایه:
24
تعداد سوئیچ:
12
نوع نصب:
DIP
1 تا 1049,900ریال
11 تا 10048,902ریال
101 تا 49947,405ریال
500+46,407ریال
دیپ سوئیچ 10 تایی
تعداد پایه:
20
تعداد سوئیچ:
10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1043,554ریال
11 تا 10042,683ریال
101 تا 49941,376ریال
500+40,505ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
تعداد پایه:
16
تعداد سوئیچ:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1035,016ریال
11 تا 10034,316ریال
101 تا 49933,265ریال
500+32,565ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
تعداد پایه:
14
تعداد سوئیچ:
7
نوع نصب:
DIP
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
تعداد پایه:
12
تعداد سوئیچ:
6
نوع نصب:
DIP
1 تا 1031,353ریال
11 تا 10030,726ریال
101 تا 49929,785ریال
500+29,158ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
تعداد پایه:
10
تعداد سوئیچ:
5
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,186ریال
11 تا 10027,622ریال
101 تا 49926,777ریال
500+26,213ریال