سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 104,633ریال
11 تا 1004,540ریال
101 تا 4994,401ریال
500+4,309ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10437,402ریال
11 تا 100428,654ریال
101 تا 499415,532ریال
500+406,784ریال
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 108,224ریال
11 تا 1008,060ریال
101 تا 4997,813ریال
500+7,648ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 1077,491ریال
11 تا 10075,941ریال
101 تا 49973,616ریال
500+72,067ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1068,447ریال
11 تا 10067,078ریال
101 تا 49965,025ریال
500+63,656ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1050,359ریال
11 تا 10049,352ریال
101 تا 49947,841ریال
500+46,834ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1045,633ریال
11 تا 10044,720ریال
101 تا 49943,351ریال
500+42,439ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1024,842ریال
11 تا 10024,345ریال
101 تا 49923,600ریال
500+23,103ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 105,768ریال
11 تا 1005,653ریال
101 تا 4995,480ریال
500+5,364ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 1012,355ریال
11 تا 10012,108ریال
101 تا 49911,737ریال
500+11,490ریال
1 2