سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 105,147ریال
11 تا 1005,044ریال
101 تا 4994,890ریال
500+4,787ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10573,002ریال
11 تا 100561,542ریال
101 تا 499544,352ریال
500+532,892ریال
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 109,138ریال
11 تا 1008,955ریال
101 تا 4998,681ریال
500+8,498ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 1096,603ریال
11 تا 10094,671ریال
101 تا 49991,773ریال
500+89,841ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1059,624ریال
11 تا 10058,432ریال
101 تا 49956,643ریال
500+55,450ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1064,652ریال
11 تا 10063,359ریال
101 تا 49961,419ریال
500+60,126ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1037,621ریال
11 تا 10036,869ریال
101 تا 49935,740ریال
500+34,988ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1031,204ریال
11 تا 10030,580ریال
101 تا 49929,644ریال
500+29,020ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 105,942ریال
11 تا 1005,823ریال
101 تا 4995,645ریال
500+5,526ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 1014,926ریال
11 تا 10014,627ریال
101 تا 49914,180ریال
500+13,881ریال
1 2