سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 104,943ریال
11 تا 1004,844ریال
101 تا 4994,696ریال
500+4,597ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10480,964ریال
11 تا 100471,345ریال
101 تا 499456,916ریال
500+447,297ریال
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 108,772ریال
11 تا 1008,597ریال
101 تا 4998,333ریال
500+8,158ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 1085,969ریال
11 تا 10084,250ریال
101 تا 49981,671ریال
500+79,951ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1075,459ریال
11 تا 10073,950ریال
101 تا 49971,686ریال
500+70,177ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1055,875ریال
11 تا 10054,758ریال
101 تا 49953,081ریال
500+51,964ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1050,690ریال
11 تا 10049,676ریال
101 تا 49948,156ریال
500+47,142ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1026,499ریال
11 تا 10025,969ریال
101 تا 49925,174ریال
500+24,644ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 106,380ریال
11 تا 1006,252ریال
101 تا 4996,061ریال
500+5,933ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 1013,566ریال
11 تا 10013,295ریال
101 تا 49912,888ریال
500+12,616ریال
1 2