سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 105,624ریال
11 تا 205,512ریال
21 تا 495,343ریال
50+5,230ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 1057,187ریال
11 تا 2056,043ریال
21 تا 4954,328ریال
50+53,184ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1053,718ریال
11 تا 2052,644ریال
21 تا 4951,032ریال
50+49,958ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10322,007ریال
11 تا 20315,567ریال
21 تا 49305,907ریال
50+299,467ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1039,143ریال
11 تا 2038,360ریال
21 تا 4937,186ریال
50+36,403ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1033,591ریال
11 تا 2032,919ریال
21 تا 4931,911ریال
50+31,240ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1018,045ریال
11 تا 2017,684ریال
21 تا 4917,143ریال
50+16,782ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 104,279ریال
11 تا 204,193ریال
21 تا 494,065ریال
50+3,979ریال
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 103,291ریال
11 تا 203,225ریال
21 تا 493,126ریال
50+3,061ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 108,110ریال
11 تا 207,948ریال
21 تا 497,705ریال
50+7,542ریال
1 2