سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 104,459ریال
11 تا 1004,370ریال
101 تا 4994,236ریال
500+4,147ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10375,764ریال
11 تا 100368,249ریال
101 تا 499356,976ریال
500+349,461ریال
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 107,166ریال
11 تا 1007,023ریال
101 تا 4996,808ریال
500+6,664ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 1069,543ریال
11 تا 10068,152ریال
101 تا 49966,066ریال
500+64,675ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1063,929ریال
11 تا 10062,650ریال
101 تا 49960,733ریال
500+59,454ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1046,606ریال
11 تا 10045,674ریال
101 تا 49944,276ریال
500+43,344ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1040,142ریال
11 تا 10039,339ریال
101 تا 49938,135ریال
500+37,332ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1019,890ریال
11 تا 10019,492ریال
101 تا 49918,896ریال
500+18,498ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 105,054ریال
11 تا 1004,953ریال
101 تا 4994,801ریال
500+4,700ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 1010,336ریال
11 تا 10010,129ریال
101 تا 4999,819ریال
500+9,612ریال
1 2