سوکت آی سی

دسته
1
نوع
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سوکت آی سی معمولی 8 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
8
1 تا 105,921ریال
11 تا 1005,803ریال
101 تا 4995,625ریال
500+5,507ریال
زیف سوکت 40 پین
نوع:
زیف سوکت
تعداد پایه:
40
1 تا 10603,203ریال
11 تا 100591,139ریال
101 تا 499573,043ریال
500+560,979ریال
سوکت آی سی معمولی 14 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
14
1 تا 1010,336ریال
11 تا 10010,129ریال
101 تا 4999,819ریال
500+9,612ریال
سوکت آی سی 44 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
44
1 تا 10101,121ریال
11 تا 10099,099ریال
101 تا 49996,065ریال
500+94,043ریال
سوکت آی سی 32 پین PLCC
نوع:
PLCC
تعداد پایه:
32
1 تا 1059,624ریال
11 تا 10058,432ریال
101 تا 49956,643ریال
500+55,450ریال
سوکت آی سی نظامی 18 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
18
1 تا 1068,642ریال
11 تا 10067,269ریال
101 تا 49965,210ریال
500+63,837ریال
سوکت آی سی نظامی 16 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
16
1 تا 1062,403ریال
11 تا 10061,155ریال
101 تا 49959,283ریال
500+58,035ریال
سوکت آی سی نظامی 8 پین
نوع:
نظامی
تعداد پایه:
8
1 تا 1031,204ریال
11 تا 10030,580ریال
101 تا 49929,644ریال
500+29,020ریال
سوکت آی سی معمولی 6 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
6
1 تا 105,377ریال
11 تا 1005,269ریال
101 تا 4995,108ریال
500+5,001ریال
سوکت آی سی معمولی 20 پین
نوع:
معمولی
تعداد پایه:
20
1 تا 1015,810ریال
11 تا 10015,494ریال
101 تا 49915,020ریال
500+14,703ریال
1 2