وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1020,001ریال
11 تا 10019,601ریال
101 تا 49919,001ریال
500+18,601ریال
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,907ریال
11 تا 1009,709ریال
101 تا 4999,412ریال
500+9,214ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 1011,633ریال
11 تا 10011,400ریال
101 تا 49911,051ریال
500+10,819ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,520ریال
11 تا 1009,330ریال
101 تا 4999,044ریال
500+8,854ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1037,923ریال
11 تا 10037,165ریال
101 تا 49936,027ریال
500+35,268ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1040,324ریال
11 تا 10039,518ریال
101 تا 49938,308ریال
500+37,501ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,652ریال
11 تا 1009,459ریال
101 تا 4999,169ریال
500+8,976ریال
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 1011,186ریال
11 تا 10010,962ریال
101 تا 49910,627ریال
500+10,403ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1075,523ریال
11 تا 10074,013ریال
101 تا 49971,747ریال
500+70,236ریال
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1020,162ریال
11 تا 10019,759ریال
101 تا 49919,154ریال
500+18,751ریال
1 2