وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 106,295ریال
11 تا 1006,169ریال
101 تا 4995,980ریال
500+5,854ریال
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1012,070ریال
11 تا 10011,829ریال
101 تا 49911,467ریال
500+11,225ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1023,898ریال
11 تا 10023,420ریال
101 تا 49922,703ریال
500+22,225ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 106,171ریال
11 تا 1006,048ریال
101 تا 4995,862ریال
500+5,739ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 107,064ریال
11 تا 1006,923ریال
101 تا 4996,711ریال
500+6,570ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,806ریال
11 تا 1005,690ریال
101 تا 4995,516ریال
500+5,400ریال
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 106,414ریال
11 تا 1006,286ریال
101 تا 4996,093ریال
500+5,965ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1049,007ریال
11 تا 10048,027ریال
101 تا 49946,557ریال
500+45,577ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1023,222ریال
11 تا 10022,758ریال
101 تا 49922,061ریال
500+21,596ریال
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1012,070ریال
11 تا 10011,829ریال
101 تا 49911,467ریال
500+11,225ریال
1 2