برد

دسته
1
نوع
تعداد سوراخ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیبر سوراخ دار 250 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
250
1 تا 559,840ریال
6 تا 1058,643ریال
11 تا 1956,848ریال
20+55,651ریال
فیبر سوراخ دار 567 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
567
1 تا 5169,601ریال
6 تا 10166,209ریال
11 تا 19161,121ریال
20+157,729ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 15X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5241,643ریال
6 تا 10236,810ریال
11 تا 19229,561ریال
20+224,728ریال
فیبر سوراخ دار 1650 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
1650
1 تا 5433,603ریال
6 تا 10424,931ریال
11 تا 19411,923ریال
20+403,251ریال
فیبر مدار چاپی استخوانی یک رو 20X15
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5264,384ریال
6 تا 10259,096ریال
11 تا 19251,165ریال
20+245,877ریال
برد بورد مینی 45X35
نوع:
برد بورد
1 تا 5225,603ریال
6 تا 10221,091ریال
11 تا 19214,323ریال
20+209,811ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس دو رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
برد بورد مینی
نوع:
برد بورد
1 تا 5681,603ریال
6 تا 10667,971ریال
11 تا 19647,523ریال
20+633,891ریال
برد بورد GL
نوع:
1 تا 10668,802ریال
11 تا 50655,426ریال
51 تا 99635,362ریال
100+621,986ریال
1 2