برد

دسته
1
نوع
تعداد سوراخ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیبر سوراخ دار 250 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
250
1 تا 515,824ریال
6 تا 1015,508ریال
11 تا 1915,033ریال
20+14,716ریال
برد بورد مینی 45X35
نوع:
برد بورد
1 تا 560,931ریال
6 تا 1059,712ریال
11 تا 1957,884ریال
20+56,666ریال
فیبر مدار چاپی استخوانی یک رو 20X15
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5258,164ریال
6 تا 10253,001ریال
11 تا 19245,256ریال
20+240,093ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5162,394ریال
6 تا 10159,146ریال
11 تا 19154,274ریال
20+151,026ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 15X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5235,957ریال
6 تا 10231,238ریال
11 تا 19224,159ریال
20+219,440ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس دو رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5162,394ریال
6 تا 10159,146ریال
11 تا 19154,274ریال
20+151,026ریال
برد بورد مینی
نوع:
برد بورد
1 تا 5241,506ریال
6 تا 10236,676ریال
11 تا 19229,431ریال
20+224,601ریال
برد بورد GL
نوع:
برد بورد
1 تا 5283,147ریال
6 تا 10277,484ریال
11 تا 19268,990ریال
20+263,327ریال
برد تبدیل SMD-100 به DIP
نوع:
برد تبدیل
1 تا 564,682ریال
6 تا 1063,388ریال
11 تا 1961,448ریال
20+60,154ریال
برد تبدیل SMD-28 به DIP
نوع:
برد تبدیل
1 تا 524,012ریال
6 تا 1023,532ریال
11 تا 1922,811ریال
20+22,331ریال
1 2