برد

دسته
1
نوع
تعداد سوراخ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیبر سوراخ دار 250 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
250
1 تا 536,589ریال
6 تا 1035,857ریال
11 تا 1934,760ریال
20+34,028ریال
فیبر سوراخ دار 567 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
567
1 تا 5106,786ریال
6 تا 10104,650ریال
11 تا 19101,447ریال
20+99,311ریال
فیبر سوراخ دار 1650 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
1650
1 تا 5275,400ریال
6 تا 10269,892ریال
11 تا 19261,630ریال
20+256,122ریال
فیبر مدار چاپی استخوانی یک رو 20X15
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5264,384ریال
6 تا 10259,096ریال
11 تا 19251,165ریال
20+245,877ریال
برد بورد مینی 45X35
نوع:
برد بورد
1 تا 5137,700ریال
6 تا 10134,946ریال
11 تا 19130,815ریال
20+128,061ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 15X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5241,643ریال
6 تا 10236,810ریال
11 تا 19229,561ریال
20+224,728ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس دو رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
برد بورد مینی
نوع:
برد بورد
1 تا 5461,703ریال
6 تا 10452,469ریال
11 تا 19438,618ریال
20+429,384ریال
برد تبدیل SMD-100 به DIP
نوع:
برد تبدیل
1 تا 577,763ریال
6 تا 1076,208ریال
11 تا 1973,875ریال
20+72,320ریال
1 2