برد

دسته
1
نوع
تعداد سوراخ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیبر سوراخ دار 250 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
250
1 تا 541,616ریال
6 تا 1040,784ریال
11 تا 1939,535ریال
20+38,703ریال
فیبر سوراخ دار 567 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
567
1 تا 5113,905ریال
6 تا 10111,627ریال
11 تا 19108,210ریال
20+105,932ریال
فیبر سوراخ دار 1650 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
1650
1 تا 5312,482ریال
6 تا 10306,232ریال
11 تا 19296,858ریال
20+290,608ریال
فیبر مدار چاپی استخوانی یک رو 20X15
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5264,384ریال
6 تا 10259,096ریال
11 تا 19251,165ریال
20+245,877ریال
برد بورد مینی 45X35
نوع:
برد بورد
1 تا 5151,203ریال
6 تا 10148,179ریال
11 تا 19143,643ریال
20+140,619ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 15X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5241,643ریال
6 تا 10236,810ریال
11 تا 19229,561ریال
20+224,728ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس دو رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
برد بورد مینی
نوع:
برد بورد
1 تا 5501,122ریال
6 تا 10491,100ریال
11 تا 19476,066ریال
20+466,043ریال
برد تبدیل SMD-100 به DIP
نوع:
برد تبدیل
1 تا 589,858ریال
6 تا 1088,061ریال
11 تا 1985,365ریال
20+83,568ریال
1 2