برد

دسته
1
نوع
تعداد سوراخ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیبر سوراخ دار 250 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
250
1 تا 547,252ریال
6 تا 1046,307ریال
11 تا 1944,889ریال
20+43,944ریال
فیبر سوراخ دار 567 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
567
1 تا 5134,853ریال
6 تا 10132,156ریال
11 تا 19128,110ریال
20+125,413ریال
فیبر سوراخ دار 1650 سوراخ
نوع:
فیبر سوراخ دار
تعداد سوراخ:
1650
1 تا 5382,500ریال
6 تا 10374,850ریال
11 تا 19363,375ریال
20+355,725ریال
فیبر مدار چاپی استخوانی یک رو 20X15
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5264,384ریال
6 تا 10259,096ریال
11 تا 19251,165ریال
20+245,877ریال
برد بورد مینی 45X35
نوع:
برد بورد
1 تا 5183,001ریال
6 تا 10179,341ریال
11 تا 19173,851ریال
20+170,191ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس یک رو 15X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5241,643ریال
6 تا 10236,810ریال
11 تا 19229,561ریال
20+224,728ریال
فیبر مدار چاپی فایبرگلاس دو رو 10X10
نوع:
فیبر مدار چاپی
1 تا 5166,307ریال
6 تا 10162,981ریال
11 تا 19157,992ریال
20+154,666ریال
برد بورد مینی
نوع:
برد بورد
1 تا 5619,502ریال
6 تا 10607,112ریال
11 تا 19588,527ریال
20+576,137ریال
برد تبدیل SMD-100 به DIP
نوع:
برد تبدیل
1 تا 5104,253ریال
6 تا 10102,168ریال
11 تا 1999,040ریال
20+96,955ریال
1 2