صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10617ریال
11 تا 100605ریال
101 تا 999586ریال
1000+574ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10617ریال
11 تا 100605ریال
101 تا 999586ریال
1000+574ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10540ریال
11 تا 100529ریال
101 تا 999513ریال
1000+502ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
1 تا 10761ریال
11 تا 100746ریال
101 تا 999723ریال
1000+708ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10617ریال
11 تا 100605ریال
101 تا 999586ریال
1000+574ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10417ریال
11 تا 100409ریال
101 تا 999396ریال
1000+388ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10417ریال
11 تا 100409ریال
101 تا 999396ریال
1000+388ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10617ریال
11 تا 100605ریال
101 تا 999586ریال
1000+574ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10901ریال
11 تا 100883ریال
101 تا 999856ریال
1000+838ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.