صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10765ریال
11 تا 100750ریال
101 تا 999727ریال
1000+711ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10506ریال
11 تا 100496ریال
101 تا 999481ریال
1000+471ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10706ریال
11 تا 100692ریال
101 تا 999671ریال
1000+657ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10706ریال
11 تا 100692ریال
101 تا 999671ریال
1000+657ریال
مقاومت 0 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10421ریال
11 تا 100413ریال
101 تا 999400ریال
1000+392ریال
مقاومت 10 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10472ریال
11 تا 100463ریال
101 تا 999448ریال
1000+439ریال
مقاومت 4.7 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10753ریال
11 تا 100738ریال
101 تا 999715ریال
1000+700ریال
مقاومت 22 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10493ریال
11 تا 100483ریال
101 تا 999468ریال
1000+458ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.