صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10455ریال
11 تا 100446ریال
101 تا 999432ریال
1000+423ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 101,080ریال
11 تا 1001,058ریال
101 تا 9991,026ریال
1000+1,004ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10668ریال
11 تا 100655ریال
101 تا 999635ریال
1000+621ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10655ریال
11 تا 100642ریال
101 تا 999622ریال
1000+609ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10472ریال
11 تا 100463ریال
101 تا 999448ریال
1000+439ریال
مقاومت 330 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 33 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10472ریال
11 تا 100463ریال
101 تا 999448ریال
1000+439ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10782ریال
11 تا 100766ریال
101 تا 999743ریال
1000+727ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.