مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1156
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1951
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA2051
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 100 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1279
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
2 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1151
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA2151
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
6.8 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1952
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 10 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1179
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
2 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1351
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1157
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 2 9