سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1013,651ریال
11 تا 10013,378ریال
101 تا 49912,968ریال
500+12,695ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1017,761ریال
11 تا 10017,406ریال
101 تا 49916,873ریال
500+16,518ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1022,721ریال
11 تا 10022,267ریال
101 تا 49921,585ریال
500+21,131ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,801ریال
11 تا 10016,465ریال
101 تا 49915,961ریال
500+15,625ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 105,666ریال
11 تا 1005,553ریال
101 تا 4995,383ریال
500+5,269ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,962ریال
11 تا 10016,623ریال
101 تا 49916,114ریال
500+15,775ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,962ریال
11 تا 10016,623ریال
101 تا 49916,114ریال
500+15,775ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1098,082ریال
11 تا 10096,120ریال
101 تا 49993,178ریال
500+91,216ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1035,042ریال
11 تا 10034,341ریال
101 تا 49933,290ریال
500+32,589ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10102,404ریال
11 تا 100100,356ریال
101 تا 49997,284ریال
500+95,236ریال
1 2 5