سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1010,940ریال
11 تا 10010,721ریال
101 تا 49910,393ریال
500+10,174ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1015,640ریال
11 تا 10015,327ریال
101 تا 49914,858ریال
500+14,545ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1022,083ریال
11 تا 10021,641ریال
101 تا 49920,979ریال
500+20,537ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,804ریال
11 تا 10013,528ریال
101 تا 49913,114ریال
500+12,838ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1078,778ریال
11 تا 10077,202ریال
101 تا 49974,839ریال
500+73,264ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,919ریال
11 تا 10013,641ریال
101 تا 49913,223ریال
500+12,945ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 104,820ریال
11 تا 1004,724ریال
101 تا 4994,579ریال
500+4,483ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1014,034ریال
11 تا 10013,753ریال
101 تا 49913,332ریال
500+13,052ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1033,928ریال
11 تا 10033,249ریال
101 تا 49932,232ریال
500+31,553ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10102,927ریال
11 تا 100100,868ریال
101 تا 49997,781ریال
500+95,722ریال
1 2 5