سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1013,316ریال
11 تا 10013,050ریال
101 تا 49912,650ریال
500+12,384ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1019,040ریال
11 تا 10018,659ریال
101 تا 49918,088ریال
500+17,707ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1026,882ریال
11 تا 10026,344ریال
101 تا 49925,538ریال
500+25,000ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,801ریال
11 تا 10016,465ریال
101 تا 49915,961ریال
500+15,625ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 105,870ریال
11 تا 1005,753ریال
101 تا 4995,577ریال
500+5,459ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,941ریال
11 تا 10016,602ریال
101 تا 49916,094ریال
500+15,755ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1017,081ریال
11 تا 10016,739ریال
101 تا 49916,227ریال
500+15,885ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1095,902ریال
11 تا 10093,984ریال
101 تا 49991,107ریال
500+89,189ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1041,302ریال
11 تا 10040,476ریال
101 تا 49939,237ریال
500+38,411ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10125,303ریال
11 تا 100122,797ریال
101 تا 499119,038ریال
500+116,532ریال
1 2 5