سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1012,504ریال
11 تا 10012,254ریال
101 تا 49911,879ریال
500+11,629ریال
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 109,372ریال
11 تا 1009,185ریال
101 تا 4998,903ریال
500+8,716ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1014,854ریال
11 تا 10014,557ریال
101 تا 49914,111ریال
500+13,814ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1010,345ریال
11 تا 10010,138ریال
101 تا 4999,828ریال
500+9,621ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1054,677ریال
11 تا 10053,583ریال
101 تا 49951,943ریال
500+50,850ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 4993,723ریال
500+3,645ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1022,334ریال
11 تا 10021,887ریال
101 تا 49921,217ریال
500+20,771ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1011,004ریال
11 تا 10010,784ریال
101 تا 49910,454ریال
500+10,234ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1046,202ریال
11 تا 10045,278ریال
101 تا 49943,892ریال
500+42,968ریال
سلف 100 نانو هانری SMD پکیج 0805
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
پکیج:
0805
1 تا 102,355ریال
11 تا 1002,308ریال
101 تا 4992,237ریال
500+2,190ریال
1 2 5