سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1012,334ریال
11 تا 10012,087ریال
101 تا 49911,717ریال
500+11,471ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,201ریال
11 تا 10015,877ریال
101 تا 49915,391ریال
500+15,067ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,609ریال
11 تا 10013,337ریال
101 تا 49912,929ریال
500+12,656ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1019,351ریال
11 تا 10018,964ریال
101 تا 49918,383ریال
500+17,996ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 105,266ریال
11 تا 1005,161ریال
101 تا 4995,003ریال
500+4,897ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,681ریال
11 تا 10013,407ریال
101 تا 49912,997ریال
500+12,723ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 109,066ریال
11 تا 1008,885ریال
101 تا 4998,613ریال
500+8,431ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1072,752ریال
11 تا 10071,297ریال
101 تا 49969,114ریال
500+67,659ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1033,002ریال
11 تا 10032,342ریال
101 تا 49931,352ریال
500+30,692ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1075,302ریال
11 تا 10073,796ریال
101 تا 49971,537ریال
500+70,031ریال
1 2 5