سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1013,826ریال
11 تا 10013,549ریال
101 تا 49913,135ریال
500+12,858ریال
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1010,328ریال
11 تا 10010,121ریال
101 تا 4999,812ریال
500+9,605ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1016,996ریال
11 تا 10016,656ریال
101 تا 49916,146ریال
500+15,806ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1011,752ریال
11 تا 10011,517ریال
101 تا 49911,164ریال
500+10,929ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1012,457ریال
11 تا 10012,208ریال
101 تا 49911,834ریال
500+11,585ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1061,345ریال
11 تا 10060,118ریال
101 تا 49958,278ریال
500+57,051ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 104,769ریال
11 تا 1004,674ریال
101 تا 4994,531ریال
500+4,435ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1028,085ریال
11 تا 10027,523ریال
101 تا 49926,681ریال
500+26,119ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1063,075ریال
11 تا 10061,814ریال
101 تا 49959,921ریال
500+58,660ریال
سلف 100 نانو هانری SMD پکیج 0805
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
پکیج:
0805
1 تا 103,026ریال
11 تا 1002,965ریال
101 تا 4992,875ریال
500+2,814ریال
1 2 5