سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 107,541ریال
11 تا 207,390ریال
21 تا 497,164ریال
50+7,013ریال
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 107,553ریال
11 تا 207,402ریال
21 تا 497,175ریال
50+7,024ریال
سلف 220 میکرو هانری SMD پکیج 7X7X5
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
پکیج:
7X7X5
1 تا 1016,796ریال
11 تا 2016,460ریال
21 تا 4915,956ریال
50+15,620ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1011,301ریال
11 تا 2011,075ریال
21 تا 4910,736ریال
50+10,510ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1019,539ریال
11 تا 2019,148ریال
21 تا 4918,562ریال
50+18,171ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1037,068ریال
11 تا 2036,327ریال
21 تا 4935,215ریال
50+34,473ریال
سلف 470 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1034,429ریال
11 تا 2033,740ریال
21 تا 4932,708ریال
50+32,019ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1034,429ریال
11 تا 2033,740ریال
21 تا 4932,708ریال
50+32,019ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1034,429ریال
11 تا 2033,740ریال
21 تا 4932,708ریال
50+32,019ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1035,168ریال
11 تا 2034,465ریال
21 تا 4933,410ریال
50+32,706ریال
1 2 5