سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1010,927ریال
11 تا 10010,708ریال
101 تا 49910,381ریال
500+10,162ریال
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 108,913ریال
11 تا 1008,735ریال
101 تا 4998,467ریال
500+8,289ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1022,334ریال
11 تا 10021,887ریال
101 تا 49921,217ریال
500+20,771ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1012,984ریال
11 تا 10012,724ریال
101 تا 49912,335ریال
500+12,075ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 109,066ریال
11 تا 1008,885ریال
101 تا 4998,613ریال
500+8,431ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 108,976ریال
11 تا 1008,796ریال
101 تا 4998,527ریال
500+8,348ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1046,202ریال
11 تا 10045,278ریال
101 تا 49943,892ریال
500+42,968ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 109,100ریال
11 تا 1008,918ریال
101 تا 4998,645ریال
500+8,463ریال
سلف 220 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1043,010ریال
11 تا 10042,150ریال
101 تا 49940,860ریال
500+39,999ریال
سلف 220 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 108,976ریال
11 تا 1008,796ریال
101 تا 4998,527ریال
500+8,348ریال
1 2 5