خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
------------
کد کالا:
HD2360
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت MKT
------------
کد کالا:
TA2868
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن 100 نانو فاراد 275 ولت MKT
------------
کد کالا:
HD2560
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
خازن 1 نانو فاراد 100 ولت MKT
------------
کد کالا:
TA2768
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن 47 نانو فاراد 100 ولت MKT
------------
کد کالا:
TA2569
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 15 میلیمتر MKT
------------
کد کالا:
HD2364
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
خازن 560 نانو فاراد 100 ولت MKT
------------
کد کالا:
HD2460
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
560 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
خازن 470 نانو فاراد 275 ولت MKT
------------
کد کالا:
TA3669
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT
------------
کد کالا:
TA3569
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
خازن 56 نانو فاراد 63 ولت MKT
------------
کد کالا:
TA3469
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
56 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 2 3