صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,692ریال
11 تا 1001,658ریال
101 تا 2991,607ریال
300+1,574ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,743ریال
11 تا 1001,708ریال
101 تا 2991,656ریال
300+1,621ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,338ریال
11 تا 1002,291ریال
101 تا 2992,221ریال
300+2,174ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,444ریال
11 تا 10019,055ریال
101 تا 29918,472ریال
300+18,083ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,137ریال
11 تا 10026,594ریال
101 تا 29925,780ریال
300+25,237ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,252ریال
11 تا 10019,847ریال
101 تا 29919,239ریال
300+18,834ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,229ریال
11 تا 10017,864ریال
101 تا 29917,318ریال
300+16,953ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,600ریال
11 تا 10010,388ریال
101 تا 29910,070ریال
300+9,858ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1011,016ریال
11 تا 10010,796ریال
101 تا 29910,465ریال
300+10,245ریال
مقاومت آرایه ای 100 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
100 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,252ریال
11 تا 10019,847ریال
101 تا 29919,239ریال
300+18,834ریال
1 2