صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 51,362ریال
6 تا 101,335ریال
11 تا 191,294ریال
20+1,267ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 51,557ریال
6 تا 101,526ریال
11 تا 191,479ریال
20+1,448ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 516,517ریال
6 تا 1016,187ریال
11 تا 1915,691ریال
20+15,361ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 522,211ریال
6 تا 1021,767ریال
11 تا 1921,100ریال
20+20,656ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 516,517ریال
6 تا 1016,187ریال
11 تا 1915,691ریال
20+15,361ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 515,131ریال
6 تا 1014,828ریال
11 تا 1914,374ریال
20+14,072ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 58,774ریال
6 تا 108,599ریال
11 تا 198,335ریال
20+8,160ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 59,010ریال
6 تا 108,830ریال
11 تا 198,560ریال
20+8,379ریال
مقاومت آرایه ای 100 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
100 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 521,377ریال
6 تا 1020,949ریال
11 تا 1920,308ریال
20+19,881ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 59,301ریال
6 تا 109,115ریال
11 تا 198,836ریال
20+8,650ریال
1 2