صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,236ریال
11 تا 1002,191ریال
101 تا 2992,124ریال
300+2,079ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,193ریال
11 تا 1002,149ریال
101 تا 2992,083ریال
300+2,039ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,644ریال
11 تا 1002,591ریال
101 تا 2992,512ریال
300+2,459ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,193ریال
11 تا 1002,149ریال
101 تا 2992,083ریال
300+2,039ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,451ریال
11 تا 10023,962ریال
101 تا 29923,228ریال
300+22,739ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1034,952ریال
11 تا 10034,253ریال
101 تا 29933,204ریال
300+32,505ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,104ریال
11 تا 10025,582ریال
101 تا 29924,799ریال
300+24,277ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,703ریال
11 تا 10023,229ریال
101 تا 29922,518ریال
300+22,044ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1013,681ریال
11 تا 10013,407ریال
101 تا 29912,997ریال
300+12,723ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,238ریال
11 تا 10013,953ریال
101 تا 29913,526ریال
300+13,241ریال
1 2