صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 2991,421ریال
300+1,391ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,684ریال
11 تا 1001,650ریال
101 تا 2991,600ریال
300+1,566ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,931ریال
11 تا 10017,572ریال
101 تا 29917,034ریال
300+16,676ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,983ریال
11 تا 10023,503ریال
101 تا 29922,784ریال
300+22,304ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,931ریال
11 تا 10017,572ریال
101 تا 29917,034ریال
300+16,676ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,496ریال
11 تا 10015,186ریال
101 تا 29914,721ریال
300+14,411ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,002ریال
11 تا 1008,822ریال
101 تا 2998,552ریال
300+8,372ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,758ریال
11 تا 1009,563ریال
101 تا 2999,270ریال
300+9,075ریال
مقاومت آرایه ای 100 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
100 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,103ریال
11 تا 10022,641ریال
101 تا 29921,948ریال
300+21,486ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 2998,883ریال
300+8,696ریال
1 2