صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC945-P
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,426ریال
11 تا 1003,357ریال
101 تا 4993,255ریال
500+3,186ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,876ریال
11 تا 1003,798ریال
101 تا 4993,682ریال
500+3,605ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,658ریال
11 تا 1004,565ریال
101 تا 4994,425ریال
500+4,332ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC548B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,658ریال
11 تا 1004,565ریال
101 تا 4994,425ریال
500+4,332ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,444ریال
11 تا 1002,395ریال
101 تا 4992,322ریال
500+2,273ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SA733
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,835ریال
11 تا 1002,778ریال
101 تا 4992,693ریال
500+2,637ریال
ترانزیستور BD139 پکیج TO-126
پارت اصلی:
BD139
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,546ریال
11 تا 10012,295ریال
101 تا 49911,919ریال
500+11,668ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
C945
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,771ریال
11 تا 1002,716ریال
101 تا 4992,632ریال
500+2,577ریال
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC847B
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,104ریال
11 تا 1002,062ریال
101 تا 4991,999ریال
500+1,957ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
پارت اصلی:
2SB772
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,564ریال
11 تا 10018,193ریال
101 تا 49917,636ریال
500+17,265ریال
1 2 5