صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور SS8050 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,568ریال
11 تا 1005,457ریال
101 تا 4995,290ریال
500+5,178ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC945-P
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,694ریال
11 تا 1003,620ریال
101 تا 4993,509ریال
500+3,435ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SA733
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,094ریال
11 تا 1003,032ریال
101 تا 4992,939ریال
500+2,877ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,174ریال
11 تا 1004,091ریال
101 تا 4993,965ریال
500+3,882ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC547B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,399ریال
11 تا 1004,311ریال
101 تا 4994,179ریال
500+4,091ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
C945
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,253ریال
11 تا 1002,208ریال
101 تا 4992,140ریال
500+2,095ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,444ریال
11 تا 1002,395ریال
101 تا 4992,322ریال
500+2,273ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,654ریال
11 تا 1004,561ریال
101 تا 4994,421ریال
500+4,328ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC548B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,369ریال
11 تا 1004,282ریال
101 تا 4994,151ریال
500+4,063ریال
ترانزیستور 2N3904 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N3904
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,634ریال
11 تا 1003,561ریال
101 تا 4993,452ریال
500+3,380ریال
1 2 5