صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور SS8050 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,151ریال
11 تا 1005,048ریال
101 تا 4994,893ریال
500+4,790ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
C945
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,134ریال
11 تا 1002,091ریال
101 تا 4992,027ریال
500+1,985ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC945-P
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,683ریال
11 تا 1005,569ریال
101 تا 4995,399ریال
500+5,285ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC547B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,943ریال
11 تا 1004,844ریال
101 تا 4994,696ریال
500+4,597ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,318ریال
11 تا 1004,232ریال
101 تا 4994,102ریال
500+4,016ریال
ترانزیستور BC817-40 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC817-40
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,893ریال
11 تا 1007,735ریال
101 تا 4997,498ریال
500+7,340ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,708ریال
11 تا 1005,594ریال
101 تا 4995,423ریال
500+5,308ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SA733
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,318ریال
11 تا 1004,232ریال
101 تا 4994,102ریال
500+4,016ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 103,290ریال
11 تا 1003,224ریال
101 تا 4993,126ریال
500+3,060ریال
ترانزیستور 2N2222 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N2222
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,373ریال
11 تا 1005,266ریال
101 تا 4995,104ریال
500+4,997ریال
1 2 5