صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 51,905ریال
6 تا 101,867ریال
11 تا 191,810ریال
20+1,772ریال
ترانزیستور 2N3904 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N3904
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 51,822ریال
6 تا 101,786ریال
11 تا 191,731ریال
20+1,694ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
پارت اصلی:
2SB772
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 59,857ریال
6 تا 109,660ریال
11 تا 199,364ریال
20+9,167ریال
ترانزیستور 2SD882 پکیج TO-126
پارت اصلی:
2SD882
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 59,886ریال
6 تا 109,688ریال
11 تا 199,392ریال
20+9,194ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 52,416ریال
6 تا 102,368ریال
11 تا 192,295ریال
20+2,247ریال
ترانزیستور 2N3055 پکیج TO-3
پارت اصلی:
2N3055
پکیج:
TO-3
نوع نصب:
DIP
1 تا 595,633ریال
6 تا 1093,720ریال
11 تا 1990,851ریال
20+88,939ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC547B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 52,225ریال
6 تا 102,181ریال
11 تا 192,114ریال
20+2,069ریال
ترانزیستور BCX53-16 پکیج SOT-89
پارت اصلی:
BCX53-16
پکیج:
SOT-89
نوع نصب:
SMD
1 تا 512,359ریال
6 تا 1012,112ریال
11 تا 1911,741ریال
20+11,494ریال
ترانزیستور MJE13005A پکیج TO-220
پارت اصلی:
MJE13005A
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 534,744ریال
6 تا 1034,049ریال
11 تا 1933,007ریال
20+32,312ریال
ترانزیستور 2SD1802T-TL-E پکیج D-PAK
پارت اصلی:
2SD1802T-TL-E
پکیج:
D-PAK
نوع نصب:
SMD
1 تا 543,086ریال
6 تا 1042,224ریال
11 تا 1940,932ریال
20+40,070ریال
1 2 5