صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC847B
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,104ریال
11 تا 1002,062ریال
101 تا 4991,999ریال
500+1,957ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,015ریال
11 تا 1001,975ریال
101 تا 4991,914ریال
500+1,874ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC945-P
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,960ریال
11 تا 1001,921ریال
101 تا 4991,862ریال
500+1,823ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SA733
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,994ریال
11 تا 1001,954ریال
101 تا 4991,894ریال
500+1,854ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,555ریال
11 تا 1002,504ریال
101 تا 4992,427ریال
500+2,376ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
پارت اصلی:
2SB772
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,387ریال
11 تا 10010,179ریال
101 تا 4999,868ریال
500+9,660ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC548B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,431ریال
11 تا 1002,382ریال
101 تا 4992,309ریال
500+2,261ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,444ریال
11 تا 1002,395ریال
101 تا 4992,322ریال
500+2,273ریال
ترانزیستور 2N5401 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N5401
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,521ریال
11 تا 1002,471ریال
101 تا 4992,395ریال
500+2,345ریال
ترانزیستور 2N5551 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N5551
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,521ریال
11 تا 1002,471ریال
101 تا 4992,395ریال
500+2,345ریال
1 2 5