صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC1815
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,648ریال
11 تا 1002,595ریال
101 تا 4992,516ریال
500+2,463ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
پارت اصلی:
SS8050
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,553ریال
11 تا 1003,482ریال
101 تا 4993,375ریال
500+3,304ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SC945-P
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,810ریال
11 تا 1002,754ریال
101 تا 4992,670ریال
500+2,613ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC548B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,473ریال
11 تا 1003,404ریال
101 تا 4993,299ریال
500+3,230ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2SA733
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,325ریال
11 تا 1002,279ریال
101 تا 4992,209ریال
500+2,162ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC337-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,080ریال
11 تا 1003,998ریال
101 تا 4993,876ریال
500+3,794ریال
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC847B
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,148ریال
11 تا 1004,065ریال
101 تا 4993,941ریال
500+3,858ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
پارت اصلی:
2SB772
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,582ریال
11 تا 10014,290ریال
101 تا 49913,853ریال
500+13,561ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC547B
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,498ریال
11 تا 1003,428ریال
101 تا 4993,323ریال
500+3,253ریال
ترانزیستور 2N5401 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N5401
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,920ریال
11 تا 1002,862ریال
101 تا 4992,774ریال
500+2,716ریال
1 2 5