صفحه اصلی>فیوز>فیوز شیشه ای

فیوز شیشه ای

دسته
1
جریان
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیوز شیشه ای 4 آمپر 5*20
جریان:
4 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,333ریال
11 تا 209,146ریال
21 تا 498,866ریال
50+8,680ریال
فیوز شیشه ای 10 آمپر 5*20
جریان:
10 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,333ریال
11 تا 209,146ریال
21 تا 498,866ریال
50+8,680ریال
فیوز شیشه ای 15 آمپر 5*20
جریان:
15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,078ریال
11 تا 208,896ریال
21 تا 498,624ریال
50+8,443ریال
فیوز شیشه ای 0.5 آمپر 5*20
جریان:
0.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,333ریال
11 تا 209,146ریال
21 تا 498,866ریال
50+8,680ریال
فیوز شیشه ای 1 آمپر 5*20
جریان:
1 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,333ریال
11 تا 209,146ریال
21 تا 498,866ریال
50+8,680ریال
فیوز شیشه ای 20 آمپر 5*20
جریان:
20 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,078ریال
11 تا 208,896ریال
21 تا 498,624ریال
50+8,443ریال
فیوز شیشه ای 8 آمپر 5*20
جریان:
8 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,078ریال
11 تا 208,896ریال
21 تا 498,624ریال
50+8,443ریال
فیوز شیشه ای 2 آمپر 5*20
جریان:
2 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,333ریال
11 تا 209,146ریال
21 تا 498,866ریال
50+8,680ریال
فیوز شیشه ای 1.5 آمپر 5*20
جریان:
1.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 104,973ریال
11 تا 204,874ریال
21 تا 494,724ریال
50+4,625ریال
فیوز شیشه ای 5 آمپر 5*20
جریان:
5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 109,333ریال
11 تا 209,146ریال
21 تا 498,866ریال
50+8,680ریال
1 2