صفحه اصلی>فیوز>فیوز شیشه ای

فیوز شیشه ای

دسته
1
جریان
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیوز شیشه ای 1.5 آمپر 5*20
جریان:
1.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 104,973ریال
11 تا 204,874ریال
21 تا 494,724ریال
50+4,625ریال
فیوز شیشه ای 2 آمپر 5*20
جریان:
2 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,423ریال
11 تا 205,315ریال
21 تا 495,152ریال
50+5,043ریال
فیوز شیشه ای 0.5 آمپر 5*20
جریان:
0.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,338ریال
11 تا 205,231ریال
21 تا 495,071ریال
50+4,964ریال
فیوز شیشه ای 1 آمپر 5*20
جریان:
1 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,513ریال
11 تا 205,403ریال
21 تا 495,237ریال
50+5,127ریال
فیوز شیشه ای 3.15 آمپر 5*20
جریان:
3.15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,559ریال
11 تا 205,448ریال
21 تا 495,281ریال
50+5,170ریال
فیوز شیشه ای 0.3 آمپر 5*20
جریان:
0.3 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
فیوز شیشه ای 0.8 آمپر 5*20
جریان:
0.8 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
فیوز شیشه ای 10 آمپر 5*20
جریان:
10 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,513ریال
11 تا 205,403ریال
21 تا 495,237ریال
50+5,127ریال
فیوز شیشه ای 15 آمپر 5*20
جریان:
15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,394ریال
11 تا 205,286ریال
21 تا 495,124ریال
50+5,016ریال
فیوز شیشه ای 20 آمپر 5*20
جریان:
20 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,394ریال
11 تا 205,286ریال
21 تا 495,124ریال
50+5,016ریال
1 2