صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
ترمینال پیچی 2 پین KF300
------------
کد کالا:
TA4362
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
ترمینال پیچی 3 پین KF128
------------
کد کالا:
TA3862
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
ترمینال پیچی 2 پین KF350
------------
کد کالا:
TA4562
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
ترمینال پیچی 3 پین KF300
------------
کد کالا:
TA4462
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
ترمینال پیچی 3 پین KF129
------------
کد کالا:
TA4262
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
ترمینال پیچی 2 پین KF129
------------
کد کالا:
TA4162
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
ترمینال پیچی 3 پین KF127
------------
کد کالا:
TA4062
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
ترمینال پیچی 2 پین KF127
------------
کد کالا:
TA3962
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
ترمینال پیچی 2 پین KF128
------------
کد کالا:
TA3762
------------------------------------------------
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2