صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1031,043ریال
11 تا 10030,422ریال
101 تا 49929,491ریال
500+28,870ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1033,333ریال
11 تا 10032,666ریال
101 تا 49931,666ریال
500+31,000ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1024,961ریال
11 تا 10024,462ریال
101 تا 49923,713ریال
500+23,214ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1031,790ریال
11 تا 10031,154ریال
101 تا 49930,201ریال
500+29,565ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 1077,924ریال
11 تا 10076,366ریال
101 تا 49974,028ریال
500+72,469ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1036,083ریال
11 تا 10035,361ریال
101 تا 49934,279ریال
500+33,557ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1034,761ریال
11 تا 10034,066ریال
101 تا 49933,023ریال
500+32,328ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1032,802ریال
11 تا 10032,146ریال
101 تا 49931,162ریال
500+30,506ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1022,224ریال
11 تا 10021,780ریال
101 تا 49921,113ریال
500+20,668ریال