صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1032,704ریال
11 تا 10032,050ریال
101 تا 49931,069ریال
500+30,415ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1033,333ریال
11 تا 10032,666ریال
101 تا 49931,666ریال
500+31,000ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1016,724ریال
11 تا 10016,390ریال
101 تا 49915,888ریال
500+15,553ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1042,904ریال
11 تا 10042,046ریال
101 تا 49940,759ریال
500+39,901ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 1053,682ریال
11 تا 10052,608ریال
101 تا 49950,998ریال
500+49,924ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1036,083ریال
11 تا 10035,361ریال
101 تا 49934,279ریال
500+33,557ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1034,761ریال
11 تا 10034,066ریال
101 تا 49933,023ریال
500+32,328ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1022,003ریال
11 تا 10021,563ریال
101 تا 49920,903ریال
500+20,463ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1022,224ریال
11 تا 10021,780ریال
101 تا 49921,113ریال
500+20,668ریال