صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1033,762ریال
11 تا 10033,087ریال
101 تا 49932,074ریال
500+31,399ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1072,004ریال
11 تا 10070,564ریال
101 تا 49968,404ریال
500+66,964ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1032,963ریال
11 تا 10032,304ریال
101 تا 49931,315ریال
500+30,656ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1048,484ریال
11 تا 10047,514ریال
101 تا 49946,060ریال
500+45,090ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 10106,884ریال
11 تا 100104,746ریال
101 تا 499101,540ریال
500+99,402ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1068,162ریال
11 تا 10066,799ریال
101 تا 49964,754ریال
500+63,391ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1062,560ریال
11 تا 10061,309ریال
101 تا 49959,432ریال
500+58,181ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1038,403ریال
11 تا 10037,635ریال
101 تا 49936,483ریال
500+35,715ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1048,004ریال
11 تا 10047,044ریال
101 تا 49945,604ریال
500+44,644ریال