صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1025,518ریال
11 تا 10025,008ریال
101 تا 49924,242ریال
500+23,732ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1044,013ریال
11 تا 10043,133ریال
101 تا 49941,812ریال
500+40,932ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1020,252ریال
11 تا 10019,847ریال
101 تا 49919,239ریال
500+18,834ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1038,612ریال
11 تا 10037,840ریال
101 تا 49936,681ریال
500+35,909ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 1063,857ریال
11 تا 10062,580ریال
101 تا 49960,664ریال
500+59,387ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1042,934ریال
11 تا 10042,075ریال
101 تا 49940,787ریال
500+39,929ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1040,771ریال
11 تا 10039,956ریال
101 تا 49938,732ریال
500+37,917ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1025,518ریال
11 تا 10025,008ریال
101 تا 49924,242ریال
500+23,732ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1022,224ریال
11 تا 10021,780ریال
101 تا 49921,113ریال
500+20,668ریال