صفحه اصلی>کانکتور>ترمینال پیچی

ترمینال پیچی

دسته
1
پارت اصلی
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمینال پیچی 2 پین KF350
پارت اصلی:
KF350
تعداد پایه:
2
1 تا 1015,268ریال
11 تا 2014,963ریال
21 تا 4914,505ریال
50+14,199ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
3
1 تا 1029,150ریال
11 تا 2028,567ریال
21 تا 4927,693ریال
50+27,110ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF300
پارت اصلی:
KF300
تعداد پایه:
2
1 تا 1019,713ریال
11 تا 2019,319ریال
21 تا 4918,727ریال
50+18,333ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
3
1 تا 1048,580ریال
11 تا 2047,608ریال
21 تا 4946,151ریال
50+45,179ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF129
پارت اصلی:
KF129
تعداد پایه:
2
1 تا 1032,756ریال
11 تا 2032,101ریال
21 تا 4931,118ریال
50+30,463ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
3
1 تا 1031,507ریال
11 تا 2030,877ریال
21 تا 4929,932ریال
50+29,302ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF127
پارت اصلی:
KF127
تعداد پایه:
2
1 تا 1019,987ریال
11 تا 2019,587ریال
21 تا 4918,988ریال
50+18,588ریال
ترمینال پیچی 3 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
3
1 تا 1030,536ریال
11 تا 2029,925ریال
21 تا 4929,009ریال
50+28,398ریال
ترمینال پیچی 2 پین KF128
پارت اصلی:
KF128
تعداد پایه:
2
1 تا 1020,406ریال
11 تا 2019,998ریال
21 تا 4919,386ریال
50+18,978ریال