صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 545,111ریال
6 تا 1044,209ریال
11 تا 1942,855ریال
20+41,953ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 524,290ریال
6 تا 1023,804ریال
11 تا 1923,076ریال
20+22,590ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز D
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
D
1 تا 5108,768ریال
6 تا 10106,593ریال
11 تا 19103,330ریال
20+101,154ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 552,801ریال
6 تا 1051,745ریال
11 تا 1950,161ریال
20+49,105ریال
خازن تانتالیوم 100 نانو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 520,912ریال
6 تا 1020,494ریال
11 تا 1919,866ریال
20+19,448ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 524,714ریال
6 تا 1024,220ریال
11 تا 1923,478ریال
20+22,984ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 524,290ریال
6 تا 1023,804ریال
11 تا 1923,076ریال
20+22,590ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 521,016ریال
6 تا 1020,596ریال
11 تا 1919,965ریال
20+19,545ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 545,302ریال
6 تا 1044,396ریال
11 تا 1943,037ریال
20+42,131ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 521,755ریال
6 تا 1021,320ریال
11 تا 1920,667ریال
20+20,232ریال
1 2 4