صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1027,209ریال
11 تا 5026,665ریال
51 تا 9925,849ریال
100+25,304ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1026,962ریال
11 تا 5026,423ریال
51 تا 9925,614ریال
100+25,075ریال
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1057,341ریال
11 تا 5056,194ریال
51 تا 9954,474ریال
100+53,327ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1051,850ریال
11 تا 5050,813ریال
51 تا 9949,258ریال
100+48,221ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1028,671ریال
11 تا 5028,098ریال
51 تا 9927,237ریال
100+26,664ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز D
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
D
1 تا 10116,756ریال
11 تا 50114,421ریال
51 تا 99110,918ریال
100+108,583ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1061,710ریال
11 تا 5060,476ریال
51 تا 9958,625ریال
100+57,390ریال
خازن تانتالیوم 100 نانو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1029,036ریال
11 تا 5028,455ریال
51 تا 9927,584ریال
100+27,003ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1031,599ریال
11 تا 5030,967ریال
51 تا 9930,019ریال
100+29,387ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1054,294ریال
11 تا 5053,208ریال
51 تا 9951,579ریال
100+50,493ریال
1 2 4