صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1034,425ریال
11 تا 5033,737ریال
51 تا 9932,704ریال
100+32,015ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1025,853ریال
11 تا 5025,336ریال
51 تا 9924,560ریال
100+24,043ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1026,622ریال
11 تا 5026,090ریال
51 تا 9925,291ریال
100+24,758ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1050,626ریال
11 تا 5049,613ریال
51 تا 9948,095ریال
100+47,082ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1060,078ریال
11 تا 5058,876ریال
51 تا 9957,074ریال
100+55,873ریال
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1054,124ریال
11 تا 5053,042ریال
51 تا 9951,418ریال
100+50,335ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1033,346ریال
11 تا 5032,679ریال
51 تا 9931,679ریال
100+31,012ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1056,164ریال
11 تا 5055,041ریال
51 تا 9953,356ریال
100+52,233ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز D
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
D
1 تا 10162,002ریال
11 تا 50158,762ریال
51 تا 99153,902ریال
100+150,662ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 10111,512ریال
11 تا 50109,282ریال
51 تا 99105,936ریال
100+103,706ریال
1 2 4