صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1032,704ریال
11 تا 5032,050ریال
51 تا 9931,069ریال
100+30,415ریال
خازن تانتالیوم 100 نانو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1040,052ریال
11 تا 5039,251ریال
51 تا 9938,049ریال
100+37,248ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1025,853ریال
11 تا 5025,336ریال
51 تا 9924,560ریال
100+24,043ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1046,653ریال
11 تا 5045,720ریال
51 تا 9944,320ریال
100+43,387ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1046,504ریال
11 تا 5045,574ریال
51 تا 9944,179ریال
100+43,249ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1070,202ریال
11 تا 5068,798ریال
51 تا 9966,692ریال
100+65,288ریال
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1043,350ریال
11 تا 5042,483ریال
51 تا 9941,183ریال
100+40,316ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1032,853ریال
11 تا 5032,196ریال
51 تا 9931,210ریال
100+30,553ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 10122,553ریال
11 تا 50120,102ریال
51 تا 99116,425ریال
100+113,974ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1062,854ریال
11 تا 5061,597ریال
51 تا 9959,711ریال
100+58,454ریال
1 2 4