صفحه اصلی>خازن>خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1031,540ریال
11 تا 5030,909ریال
51 تا 9929,963ریال
100+29,332ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1037,298ریال
11 تا 5036,552ریال
51 تا 9935,433ریال
100+34,687ریال
خازن تانتالیوم 1 میکرو فاراد 35 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1049,105ریال
11 تا 5048,123ریال
51 تا 9946,650ریال
100+45,668ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1056,593ریال
11 تا 5055,461ریال
51 تا 9953,763ریال
100+52,631ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1063,648ریال
11 تا 5062,375ریال
51 تا 9960,466ریال
100+59,193ریال
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1051,842ریال
11 تا 5050,805ریال
51 تا 9949,250ریال
100+48,213ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 16 ولت SMD سایز A
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
A
1 تا 1031,824ریال
11 تا 5031,188ریال
51 تا 9930,233ریال
100+29,596ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD سایز B
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
6.3 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
B
1 تا 1062,930ریال
11 تا 5061,671ریال
51 تا 9959,784ریال
100+58,525ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز D
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
D
1 تا 10164,161ریال
11 تا 50160,878ریال
51 تا 99155,953ریال
100+152,670ریال
خازن تانتالیوم 100 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز C
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
10 ولت
نوع نصب:
SMD
سایز:
C
1 تا 1061,710ریال
11 تا 5060,476ریال
51 تا 9958,625ریال
100+57,390ریال
1 2 4