صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور MOSFET

ترانزیستور MOSFET

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF4905PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 5189,021ریال
6 تا 10185,241ریال
11 تا 19179,570ریال
20+175,790ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF9540NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 591,346ریال
6 تا 1089,519ریال
11 تا 1986,779ریال
20+84,952ریال
ترانزیستور IRLML6402TRPBF پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML6402TRPBF
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 521,016ریال
6 تا 1020,596ریال
11 تا 1919,965ریال
20+19,545ریال
ترانزیستور IRLML2502 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML2502
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 522,705ریال
6 تا 1022,251ریال
11 تا 1921,570ریال
20+21,116ریال
ترانزیستور MMBF170 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
MMBF170
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 512,799ریال
6 تا 1012,543ریال
11 تا 1912,159ریال
20+11,903ریال
ترانزیستور 2N7002A پکیج SOT-23
پارت اصلی:
2N7002A
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 54,167ریال
6 تا 104,084ریال
11 تا 193,959ریال
20+3,875ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF840PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 5121,728ریال
6 تا 10119,293ریال
11 تا 19115,642ریال
20+113,207ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
پارت اصلی:
IRFP450PBF
پکیج:
TO-247
نوع نصب:
DIP
1 تا 5356,710ریال
6 تا 10349,576ریال
11 تا 19338,875ریال
20+331,740ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF740PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 5132,971ریال
6 تا 10130,312ریال
11 تا 19126,322ریال
20+123,663ریال
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRFZ44NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 565,023ریال
6 تا 1063,723ریال
11 تا 1961,772ریال
20+60,471ریال