صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور MOSFET

ترانزیستور MOSFET

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRFZ44NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 1068,532ریال
11 تا 10067,161ریال
101 تا 49965,105ریال
500+63,735ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF4905PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10283,501ریال
11 تا 100277,831ریال
101 تا 499269,326ریال
500+263,656ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF9540NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 1096,471ریال
11 تا 10094,542ریال
101 تا 49991,647ریال
500+89,718ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF840PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10379,504ریال
11 تا 100371,914ریال
101 تا 499360,529ریال
500+352,939ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF740PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10125,193ریال
11 تا 100122,689ریال
101 تا 499118,933ریال
500+116,429ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
پارت اصلی:
IRFP450PBF
پکیج:
TO-247
نوع نصب:
DIP
1 تا 10541,501ریال
11 تا 100530,671ریال
101 تا 499514,426ریال
500+503,596ریال
ترانزیستور IRLML6402TRPBF پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML6402TRPBF
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1059,101ریال
11 تا 10057,919ریال
101 تا 49956,146ریال
500+54,964ریال
ترانزیستور IRLML2502 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML2502
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1069,301ریال
11 تا 10067,915ریال
101 تا 49965,836ریال
500+64,450ریال
ترانزیستور MMBF170 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
MMBF170
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1038,250ریال
11 تا 10037,485ریال
101 تا 49936,338ریال
500+35,573ریال
ترانزیستور 2N7002A پکیج SOT-23
پارت اصلی:
2N7002A
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,972ریال
11 تا 1008,793ریال
101 تا 4998,523ریال
500+8,344ریال