صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور MOSFET

ترانزیستور MOSFET

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRFZ44NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 1068,532ریال
11 تا 10067,161ریال
101 تا 49965,105ریال
500+63,735ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF4905PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10270,003ریال
11 تا 100264,603ریال
101 تا 499256,503ریال
500+251,103ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF9540NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10198,454ریال
11 تا 100194,485ریال
101 تا 499188,531ریال
500+184,562ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF840PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10256,501ریال
11 تا 100251,371ریال
101 تا 499243,676ریال
500+238,546ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF740PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10232,203ریال
11 تا 100227,559ریال
101 تا 499220,593ریال
500+215,949ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
پارت اصلی:
IRFP450PBF
پکیج:
TO-247
نوع نصب:
DIP
1 تا 10454,954ریال
11 تا 100445,855ریال
101 تا 499432,206ریال
500+423,107ریال
ترانزیستور IRLML6402TRPBF پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML6402TRPBF
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1060,618ریال
11 تا 10059,406ریال
101 تا 49957,587ریال
500+56,375ریال
ترانزیستور IRLML2502 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML2502
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1023,983ریال
11 تا 10023,503ریال
101 تا 49922,784ریال
500+22,304ریال
ترانزیستور MMBF170 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
MMBF170
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,972ریال
11 تا 10029,373ریال
101 تا 49928,473ریال
500+27,874ریال
ترانزیستور 2N7002A پکیج SOT-23
پارت اصلی:
2N7002A
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 105,147ریال
11 تا 1005,044ریال
101 تا 4994,890ریال
500+4,787ریال