صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور MOSFET

ترانزیستور MOSFET

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRFZ44NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10146,243ریال
11 تا 100143,318ریال
101 تا 499138,931ریال
500+136,006ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF740PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10125,193ریال
11 تا 100122,689ریال
101 تا 499118,933ریال
500+116,429ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF4905PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10323,204ریال
11 تا 100316,740ریال
101 تا 499307,044ریال
500+300,580ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF9540NPBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10214,405ریال
11 تا 100210,117ریال
101 تا 499203,685ریال
500+199,397ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
پارت اصلی:
IRF840PBF
پکیج:
TO-220
نوع نصب:
DIP
1 تا 10284,801ریال
11 تا 100279,105ریال
101 تا 499270,561ریال
500+264,865ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
پارت اصلی:
IRFP450PBF
پکیج:
TO-247
نوع نصب:
DIP
1 تا 10736,003ریال
11 تا 100721,283ریال
101 تا 499699,203ریال
500+684,483ریال
ترانزیستور IRLML6402TRPBF پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML6402TRPBF
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1081,443ریال
11 تا 10079,814ریال
101 تا 49977,371ریال
500+75,742ریال
ترانزیستور IRLML2502TRPBF پکیج SOT-23
پارت اصلی:
IRLML2502
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1071,201ریال
11 تا 10069,777ریال
101 تا 49967,641ریال
500+66,217ریال
ترانزیستور MMBF170 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
MMBF170
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 1039,521ریال
11 تا 10038,731ریال
101 تا 49937,545ریال
500+36,755ریال
ترانزیستور 2N7002A پکیج SOT-23
پارت اصلی:
2N7002A
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 109,601ریال
11 تا 1009,409ریال
101 تا 4999,121ریال
500+8,929ریال