صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 104,216ریال
11 تا 1004,132ریال
101 تا 9994,005ریال
1000+3,921ریال
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1.5 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,147ریال
11 تا 1002,104ریال
101 تا 9992,040ریال
1000+1,997ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,216ریال
11 تا 1001,192ریال
101 تا 9991,155ریال
1000+1,131ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,730ریال
11 تا 1001,695ریال
101 تا 9991,644ریال
1000+1,609ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,590ریال
11 تا 1001,558ریال
101 تا 9991,511ریال
1000+1,479ریال
خازن مولتی لایر 10 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,887ریال
11 تا 1001,849ریال
101 تا 9991,793ریال
1000+1,755ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 103,226ریال
11 تا 1003,161ریال
101 تا 9993,065ریال
1000+3,000ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,887ریال
11 تا 1001,849ریال
101 تا 9991,793ریال
1000+1,755ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,887ریال
11 تا 1001,849ریال
101 تا 9991,793ریال
1000+1,755ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,057ریال
11 تا 1002,016ریال
101 تا 9991,954ریال
1000+1,913ریال
1 2 15