صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1.5 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,981ریال
11 تا 1001,941ریال
101 تا 9991,882ریال
1000+1,842ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,122ریال
11 تا 1001,100ریال
101 تا 9991,066ریال
1000+1,043ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,889ریال
11 تا 1003,811ریال
101 تا 9993,695ریال
1000+3,617ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,598ریال
11 تا 1001,566ریال
101 تا 9991,518ریال
1000+1,486ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,467ریال
11 تا 1001,438ریال
101 تا 9991,394ریال
1000+1,364ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,980ریال
11 تا 1002,920ریال
101 تا 9992,831ریال
1000+2,771ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,743ریال
11 تا 1001,708ریال
101 تا 9991,656ریال
1000+1,621ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,900ریال
11 تا 1001,862ریال
101 تا 9991,805ریال
1000+1,767ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 103,553ریال
11 تا 1003,482ریال
101 تا 9993,375ریال
1000+3,304ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,743ریال
11 تا 1001,708ریال
101 تا 9991,656ریال
1000+1,621ریال
1 2 15