صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,441ریال
11 تا 504,352ریال
51 تا 994,219ریال
100+4,130ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت 2.54 میلیمتر DIP
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,382ریال
11 تا 501,354ریال
51 تا 991,313ریال
100+1,285ریال
خازن مولتی لایر 4.7 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
4.7 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 103,569ریال
11 تا 503,498ریال
51 تا 993,391ریال
100+3,319ریال
خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 105,682ریال
11 تا 505,568ریال
51 تا 995,398ریال
100+5,284ریال
خازن مولتی لایر 33 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 103,520ریال
11 تا 503,450ریال
51 تا 993,344ریال
100+3,274ریال
خازن مولتی لایر 4.7 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
4.7 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 104,607ریال
11 تا 504,515ریال
51 تا 994,377ریال
100+4,285ریال
خازن مولتی لایر 3.3 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
3.3 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,777ریال
11 تا 501,741ریال
51 تا 991,688ریال
100+1,653ریال
خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 104,636ریال
11 تا 504,543ریال
51 تا 994,404ریال
100+4,311ریال
خازن مولتی لایر 4.7 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 104,005ریال
11 تا 503,925ریال
51 تا 993,805ریال
100+3,725ریال
خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 103,254ریال
11 تا 503,189ریال
51 تا 993,091ریال
100+3,026ریال
1 2 15