صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1.5 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,057ریال
11 تا 1002,016ریال
101 تا 9991,954ریال
1000+1,913ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,076ریال
11 تا 1001,054ریال
101 تا 9991,022ریال
1000+1,001ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,107ریال
11 تا 1003,045ریال
101 تا 9992,952ریال
1000+2,890ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,530ریال
11 تا 1001,499ریال
101 تا 9991,454ریال
1000+1,423ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 103,783ریال
11 تا 1003,707ریال
101 تا 9993,594ریال
1000+3,518ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,981ریال
11 تا 1001,941ریال
101 تا 9991,882ریال
1000+1,842ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,726ریال
11 تا 1001,691ریال
101 تا 9991,640ریال
1000+1,605ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,684ریال
11 تا 1001,650ریال
101 تا 9991,600ریال
1000+1,566ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 103,498ریال
11 تا 1003,428ریال
101 تا 9993,323ریال
1000+3,253ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,794ریال
11 تا 1001,758ریال
101 تا 9991,704ریال
1000+1,668ریال
1 2 15