صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,541ریال
11 تا 1003,470ریال
101 تا 9993,364ریال
1000+3,293ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت 5 میلیمتر DIP
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,692ریال
11 تا 1001,658ریال
101 تا 9991,607ریال
1000+1,574ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,981ریال
11 تا 1001,941ریال
101 تا 9991,882ریال
1000+1,842ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,794ریال
11 تا 1001,758ریال
101 تا 9991,704ریال
1000+1,668ریال
خازن مولتی لایر 33 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
33 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,960ریال
11 تا 1001,921ریال
101 تا 9991,862ریال
1000+1,823ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,705ریال
11 تا 1001,671ریال
101 تا 9991,620ریال
1000+1,586ریال
خازن مولتی لایر 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,228ریال
11 تا 1005,123ریال
101 تا 9994,967ریال
1000+4,862ریال
خازن مولتی لایر 4.7 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
4.7 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 104,841ریال
11 تا 1004,744ریال
101 تا 9994,599ریال
1000+4,502ریال
خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 105,564ریال
11 تا 1005,453ریال
101 تا 9995,286ریال
1000+5,175ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,135ریال
11 تا 1001,112ریال
101 تا 9991,078ریال
1000+1,056ریال
1 2 15