صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1.5 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,372ریال
11 تا 1002,325ریال
101 تا 9992,253ریال
1000+2,206ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,016ریال
11 تا 100996ریال
101 تا 999965ریال
1000+945ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,009ریال
11 تا 1002,949ریال
101 تا 9992,859ریال
1000+2,798ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,777ریال
11 تا 1001,741ریال
101 تا 9991,688ریال
1000+1,653ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,700ریال
11 تا 1001,666ریال
101 تا 9991,615ریال
1000+1,581ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 103,060ریال
11 تا 1002,999ریال
101 تا 9992,907ریال
1000+2,846ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,892ریال
11 تا 1001,854ریال
101 تا 9991,797ریال
1000+1,760ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,921ریال
11 تا 1001,883ریال
101 تا 9991,825ریال
1000+1,787ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 1206
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 103,860ریال
11 تا 1003,783ریال
101 تا 9993,667ریال
1000+3,590ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,875ریال
11 تا 1001,838ریال
101 تا 9991,781ریال
1000+1,744ریال
1 2 15