صفحه اصلی>خازن>خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
2.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 105,045ریال
11 تا 1004,944ریال
101 تا 9994,793ریال
1000+4,692ریال
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1.5 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,589ریال
11 تا 1002,537ریال
101 تا 9992,460ریال
1000+2,408ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 101,395ریال
11 تا 1001,367ریال
101 تا 9991,325ریال
1000+1,297ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,172ریال
11 تا 1002,129ریال
101 تا 9992,063ریال
1000+2,020ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 101,913ریال
11 تا 1001,875ریال
101 تا 9991,817ریال
1000+1,779ریال
خازن مولتی لایر 10 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,172ریال
11 تا 1002,129ریال
101 تا 9992,063ریال
1000+2,020ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 104,590ریال
11 تا 1004,498ریال
101 تا 9994,361ریال
1000+4,269ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,159ریال
11 تا 1002,116ریال
101 تا 9992,051ریال
1000+2,008ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 102,159ریال
11 تا 1002,116ریال
101 تا 9992,051ریال
1000+2,008ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,431ریال
11 تا 1002,382ریال
101 تا 9992,309ریال
1000+2,261ریال
1 2 15