خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1046,372ریال
11 تا 10045,445ریال
101 تا 49944,053ریال
500+43,126ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 106,958ریال
11 تا 1006,819ریال
101 تا 9996,610ریال
1000+6,471ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
1 تا 1028,480ریال
11 تا 5027,910ریال
51 تا 9927,056ریال
100+26,486ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 102,448ریال
11 تا 1002,399ریال
101 تا 9992,326ریال
1000+2,277ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 102,295ریال
11 تا 1002,249ریال
101 تا 9992,180ریال
1000+2,134ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت SMD
1 تا 108,122ریال
11 تا 1007,960ریال
101 تا 4997,716ریال
500+7,553ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 1018,399ریال
11 تا 10018,031ریال
101 تا 49917,479ریال
500+17,111ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 1016,886ریال
11 تا 10016,548ریال
101 تا 49916,042ریال
500+15,704ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 10910ریال
11 تا 100892ریال
101 تا 999865ریال
1000+846ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 1010,005ریال
11 تا 1009,805ریال
101 تا 4999,505ریال
500+9,305ریال
1 2 38