خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 102,372ریال
11 تا 1002,325ریال
101 تا 9992,253ریال
1000+2,206ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 103,273ریال
11 تا 1003,208ریال
101 تا 9993,109ریال
1000+3,044ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 1025,352ریال
11 تا 10024,845ریال
101 تا 49924,084ریال
500+23,577ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 101,917ریال
11 تا 1001,879ریال
101 تا 4991,821ریال
500+1,783ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1075,752ریال
11 تا 10074,237ریال
101 تا 49971,964ریال
500+70,449ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 101,390ریال
11 تا 1001,362ریال
101 تا 9991,321ریال
1000+1,293ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 1010,098ریال
11 تا 1009,896ریال
101 تا 9999,593ریال
1000+9,391ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 105,020ریال
11 تا 1004,920ریال
101 تا 4994,769ریال
500+4,669ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 103,498ریال
11 تا 1003,428ریال
101 تا 9993,323ریال
1000+3,253ریال
1 2 38