خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 102,091ریال
11 تا 1002,049ریال
101 تا 9991,986ریال
1000+1,945ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1049,143ریال
11 تا 10048,160ریال
101 تا 49946,686ریال
500+45,703ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 106,516ریال
11 تا 1006,386ریال
101 تا 9996,190ریال
1000+6,060ریال
خازن تانتالیوم 10 میکرو فاراد 10 ولت SMD سایز A
1 تا 1027,562ریال
11 تا 5027,011ریال
51 تا 9926,184ریال
100+25,633ریال
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 103,787ریال
11 تا 1003,711ریال
101 تا 9993,598ریال
1000+3,522ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 1017,383ریال
11 تا 10017,035ریال
101 تا 49916,514ریال
500+16,166ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت SMD
1 تا 108,738ریال
11 تا 1008,563ریال
101 تا 4998,301ریال
500+8,126ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,981ریال
11 تا 1001,941ریال
101 تا 9991,882ریال
1000+1,842ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 107,684ریال
11 تا 1007,530ریال
101 تا 4997,300ریال
500+7,146ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,794ریال
11 تا 1001,758ریال
101 تا 9991,704ریال
1000+1,668ریال
1 2 38