صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آجری

مقاومت آجری

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مقاومت آجری 0.47 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5878
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
0.47 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 68 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5877
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
68 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 25 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5677
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
25 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 2.2 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5675
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 15 کیلو اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA6079
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
15 کیلو اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 15 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5879
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 120 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5778
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
120 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 10 اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA5775
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 18 کیلو اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA6066
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
18 کیلو اهم
توان:
10 وات
مقاومت آجری 27 کیلو اهم 10 وات
------------
کد کالا:
TA6080
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
27 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 2 4